اسم مصدر در زبان انگلیسی

اسم مصدر در انگلیسی

یکی از اجزای اصلی جملات انگلیسی که در آموزش گرامر زیاد با آن سروکار داریم، مصدر فعل است. مصدر به کلمه ای گفته می شود که معنا و مفهم فعل جمله را مشخص می کند. اما زمان، شخص و تعداد افراد یا اشیائی که به آنها اشاره می کند را مشخص نمی کند. به همین علت این کلمه در دسته افعال قرار نمیگیرد و آن را نوعی اسم به شمار می آوریم. اما فرق بین اسم مصدر و مصدر در انگلیسی چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که با اضافه کردن ing به انتهای مصدر در که انگلیسی آن را بعنوان infinitive میشناسیم، اسم مصدر انگلیسی (gerund) ساخته می شود که کاربردهای مختلفی دارد.

کاربردهای اسم مصدر در زبان انگلیسی

1. نشان دادنِ هدف از انجام کاری:

در این حالت to معنای یکسانی با in order to یا so دارد.
مثال:

Sam came to collect his pay cheque.

.سام برای وصول کردنِ چک حقوقی خود آمد

I am calling to ask you about dad.

.من زنگ زدم تا از تو دربارۀ پدر بپرسم

2. نشان دادن اینکه یک چیز به چه منظور مورد اسفاده قرار میگیرد:

I don’t have anything to wear.

.من چیزی برای پوشیدن ندارم

Do you have some tea to drink?

چایی برای نوشیدن دارید؟

3. استفاده در جمله به عنوان فاعل یا Subject:

Cycling is a good habit for me on weekends!

دوچرخه سواری تو روزای آخر هفته تفریح خوبیه برای من!

در  این مورد Gerund نقش فاعلی دارد و می تواند به این شکل باشد:

e.g. Swimming is excellent exercise.

شنا کردن یک تمرین فوق العاده ست.

 

4. به عنوان تکمیل کننده فاعل یا Subject Complements.

در جمله ای که فعل To beداریم، اطلاعاتی که توضیح دهنده Subject هستند، به آنها Subject Complements گفته می شود.

  1. My second responsibility at office is typing the letters.

تایپ کردن نامه ها ، نسئولیت دوم من در اداره ست.

2. His problem is not coming to class on time.

مشکل او دیر به کلاس رسیدن نیست.

3. His hobby is playing footbal at yard.

سرگرمی او فوتبال بازی کردن در حیاط است.

5. به عنوان متمم یا As Object of Verb and Preposition

در این سبک از جملات Gerund به عنوان مفعول در جمله مورد استفاده قرار می گیرد. این مفعول هم می تواند Object of a Verb هم باشد. در فارسی به آنها متمم گفته می شود و به هر حال نقش مفعولی دارند.

 He’s worried about missing his bus.

او در رابطه با از دست دادن اتوبوسش نگران است.

I look forward to seeing you soon.

من امیدوارم که به زودی تو را ببینم.

 Are you tired of studying?

آیا از درس خواندن خسته ای؟

6. بعد از صفات:

It is do important for Jak to be patient to his little brother.

برای جک خیلی اهمیت دارد که با برادرش صبور باشد.

I am happy to be here.

من از اینجا بودنم خوشحالم.

7. برای قضاوت کردن و نظر دادن:

That is a dangerous way to behave.

آن روش رفتار کردن خطرناکی است.

what you said is a rude thing to say.

حرفی که زدی بی ادبانه بود.

8. همراه با قیود:

از دیگر کاربردهای مصدر با to در زبان انگلیسی این است که معمولا برای بیان دلیل رضایت یا عدم رضایت از مسئله‌ای با کلمات too و enough همراه می شود.

مصدر با to + (صفت/قید/اسم) + too/enough

در مثال های زیر دلیلِ مقدارِ اضافی چیزی با استفاده از مصدر با to بیان می‌شود:

There isn’t enough snow to ski on.

برفِ کافی برای اسکی کردن روی آن وجود ندارد.

This tea is too hot to drink.

.این چایی برای نوشیدن بیش از حد داغ است

9. همراه با کلمات سوالی:

همراه افعالی از جمله  ask, decide, explain, forget, know, show, tell, understand  در زبان انگلیسی که ممکن است با کلمات سؤالی نظیر: where, how, what, who, when همراه شوند، می‌توان از مصدر با to استفاده کرد. به مثالها توجه کنید:

I asked my teacher to repeat her example again.

من از معلمم خواستم تا مثالش را مجددا تکرار کند.

Do you understand what to do?

آیا می‌دانید چه کار باید انجام دهید؟

Tell me when to press the button.

به من بگو چه وقت دکمه را فشار دهم.

امیدواریم که مطالب این مقاله مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. برای یادگیری سایر آموزشهای گرامر زبان انگلیسی می توانید مقالات مرتبط را دنبال کنید.

مقالات مرتبط:

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *