جست و جوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، لطفا جست و جو را دوباره انجام دهید

1 نتیجه جست و جو برای:

1

تلفظ کلمات انگلیسی

یکی از مهمترین فاکتورهایی که در مکالمات زبان انگلیسی باید به آن توجه کنیم، تلفظ کلمات انگلیسی به طور صحیح است. بسیاری از زبان آموزان هستند که با وجود بهره مندی از دایره لغات گسترده در زبان انگلیسی با تلفظ صحیح آنها به خوبی آشنا نیستند و به هنگام استفاده از کلمات دچار اشتباهاتی می […]