نوشته‌ها

فعل کمکی would

آموزش جامع گرامر فعل کمکی مدال would به همراه مثال

/
افعال مدال در زبان انگلیسی توانایی، اجازه، امکان انجام و … را در …