نوشته‌ها

کاربرد used to

در این مقاله میخواهیم به طور کامل شما را با کاربرد used to و ساختار آن آشنا کنیم با ما همراه باشید.

عبارت Used to  بیانگر عادت یا عملی است که در گذشته به طور منظم انجام می شده ولی در حال حاضر آن را انجام نمی دهیم. البته برای بیان عادت در زمان های گذشته و حال می توان از کلمه هایی مثل Always (همیشه)، Often (اغلب)، Usually (معمولا) و Never (هرگز) استفاده کرد. اما از Used to  تنها برای بیان عادت در گذشته استفاده می شود.

همچنین در ادامه به دو ساختار بسیار مهم دیگر یعنی be used to و get used to هم اشاره خواهیم کرد. هر چند سه ساختار در used to مشترکند، از لحاظ معنی و حالت گرامری کلمه بعدشان با هم فرق هایی دارند. چیزی که در گرامر بسیار اهمیت دارد یادگیری کاربرد چیزهایی است که یاد می گیرید. بدون دانستن کاربرد، گرامر معنی ندارد.

Alice used to be very shy at work, but now she is extremely outgoing.

آلیس سابقاً در محل کار فرد خجالتی بود اما الان بسیار آدم اجتماعی است.

I used to read a lot of books, but I don’t read much.

من سابقاً کتاب های زیادی می خواندم اما در حالا زیاد کتاب نمی خوانم.

His family was very rich in the past, but now they are broke these days.

خانواده او در گذشته ثروتمند بود اما این روزها وضع خوبی ندارند.

Jack used to go walking every afternoon regularly.

جک سابقاً به طور منظم عصرها پیاده روی می کرد.

نکته: برای بیان تکرار این عادت ها  در غالب جمله های مثبت  اغلب از Used to  و در حالت منفی و سوالی از گذشته ساده استفاده می شود. بهتر است به جای استفاده از جمله ی منفی didn’t use to  ، از منفی گذشته ساده استفاده شود.

used to صرف فعل

جملات مثبت

 مصدر بدون to  +used to  + فاعل

I used to play the piano every day.

من سابقاً هرروز پیانو می نواختم.

جملات منفی

مصدر بدون to + didn’t use to +  فاعل

I didn’t use to play the piano every day.

من سابقاً هرروز پیانو نمی نواختم.

جملات سوالی

… + مصدر بدون to use to + + فاعل + Did

Did you use to play the piano every day?

آیا شما سابقاً هرروز پیانو می نواختید؟

 

کاربرد used to

– برای بیان کاری که در گذشته بطور مرتب انجام می دادیم (عادت داشتیم) بکار می رود.

– برای بیان حقایقی در زمان گذشته

حالت فعل بعد از used to

– بعد از used to فعل بصورت مصدر بدون to می آید.

بعنوان مثالی از اولین کاربرد used to، اگر بخواهیم بگوییم: “برادرم قبلاً سیگار می کشید” و منظورمان این باشد که الان دیگر سیگار نمی کشد، می توانیم بگوییم:

 • My brother used to smoke.

یعنی بدون اینکه اشاره ای به اینکه حالا دیگر سیگار نمی کشد بکنیم used to منظورمان را خواهد رساند. یا به مثال های زیر نگاه کنید:

 • من به این مهد کودک می رفتم. (الان دیگر نمی روم)
 • I used to go to this kindergarten.
 • من در تهران زندگی می کردم. (الان زندگی نمی کنم)
 •  I used to live in Tehran.

هرسه مثال بالا در مورد عادتی در زمان گذشته (کاری که در گذشته بطور مرتب انجام می دادیم)حرف می زنند. به عنوان مثالی از کاربرد used to برای بیان حقایق در زمان گذشته به جمله زیر دقت کنید:

این ساختمان قبلاً یک مدرسه بود:

 • This building used to be a school.

کاربرد be used to

این عبارت زمانی بکار می رود که می خواهیم بگوییم با چیزی یا انجام کاری در زمان گذشته آشنایی داریم.

حالت فعل بعد از be used to

بعد از be used to فعل بصورت ing دار می آید. البته می توانید بعد از آن از اسم هم استفاده کنید.

مثال:

 • من به ترافیک سنگین عادت دارم.
 • I am used to heavy traffic.
 • من به زندگی در شهر بزرگ عادت دارم.
 • I am used to living in a big city.
 • من به هوای گرم و مرطوب عادت دارم.
 • I am used to hot and humid weather.
حتما بخوانید:  کلمات گیج کننده (8): تفاوت economic با economical

اگر از زمان گذشته فعل be یعنی was و were استفاده کنید، منظور آشنایی با چیزی یا کاری در زمان گذشته است. بعنوان مثال:

وقتی در آنجا کار می کردم به صبح زود بیدار شدن عادت داشتم.

When I was working there, I was used to getting up early.

حتما بخوانید: 7 مرحله آسان برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی

کاربرد  get used to

– برای بیان عادت کردن به چیزی از get used to استفاده می شود.

حالت فعل بعد از get used to

– بعد از used to فعل بصورت ing دار می آید. البته می توانید بعد از آن از اسم هم استفاده کنید.

مثلا :

 • من به هوای گرم و مرطوب رشت عادت کردم .
 • I got used to the hot and humid weather in Rasht.
 • من به هوای گرم و مرطوب رشت عادت خواهم کرد .
 • I will get used to the hot and humid weather in Rasht.
 • من به زندگی کردن در هوای گرم و مرطوب عادت خواهم کرد.
 • I will get used to living in hot and humid weather.

همانطور که می بینید با تغییر زمان فعل get در ساختار get used to می توانید عادت کردن را در زمان های مختلف بیان کنید. به مثالی از کاربرد get used to در فیلم کنستانتین در فسمت های پایانی جایی که کنستانتین با قنداق اسلحه به صورت گابریل ضربه ای می زند دقت کنید:

Gabriel:  Do it. Seek revenge. End my life. Go on. Be the hand of God.
Gabriel:  It’s your choice. It’s always been your choice.
John Constantine:  Yeah.
[punches Gabriel across the mouth, he bows over, looking shocked] John Constantine: That’s called pain. Get used to it.

که ترجمه جمله آخر می شود: “به این میگن درد، بهش عادت کن!”

یکی از بهترین راه های یادگیری زبان و به خصوص ساختار های گرامری نگاه کردن و تکرار عبارات بکار رفته در فیلم هاست. بدون تکرار هرگز چیزی را عمیق یاد نخواهید گرفت. فیلم دیدن به قصد یادگیری زبان با فیلم دیدن تفریحی فرق دارد. شما شاید مجبور شوید روی ۱۰ دقیقه از یک فیلم پر دیالوگ یک ساعت یا حتی بیشتر هم وقت بگذارید. اما، در آخر نتیجه ای که می گیرید شگفت انگیز خواهد بود.