نوشته‌ها

پیشنهادات و انتقادات به زبان انگلیسی

زمانی که به کشور دیگری سفر میکنید شاید لازم باشد برای پرسنل هتل پیشنهادات و انتقادات به زبان انگلیسی داشته باشید و دانستن این اصطلاحات تا حدودی برای شما عزیزان ضروری است با ما همراه باشید تا شما را با پیشنهادات و انتقادات به زبان انگلیسی آشنا کنیم.

معادل صندوق انتقادات و پیشنهادات به زبان انگلیسی

معادل صندوق انتقادات و پیشنهادات به زبان انگلیسی 
 suggestions Box
Feedback Box
idea, thought

وقتی یک شخص به شما دستور order می‌دهد همانند دستورات در ارتش، شما مجبور به انجام یا اطاعت آن هستید. اما پیشنهاد یک نظر یا عقیده انتخابی است. در رستوران یک خدمتکار پیشنهاد یک سوپ خوب را می‌دهد. دوست شما پیشنهاد یک فیلم خنده دار را می‌دهد. وقتی تازه به شهری وارد می‌شوید شما به دنبال پیشنهاداتی برای یافتن همسایه‌های خوب هستید. پیشنهادات، عقیده یا نظری هستند که بشود آنها را تایید یا رد کرد. البته این موضوع به شخصی که پیشنهاد را دریافت می‌کند بستگی دارد. برای اینکه برای درس محتوای صندوق انتقادات و پیشنهادات به زبان انگلیسی تمرینی داشته باشید، متن انگلیسی زیر را مطالعه کنید:

 

When someone gives an order — like in the military — it has to be carried out. On the other hand, a suggestion is an idea that’s optional. At a restaurant, a waiter may make a suggestion of a good soup. A friend could make a suggestion of a fun movie. If you’re new in town, you might ask for suggestions of good neighborhoods. Suggestions are ideas that can be taken or rejected; it’s up to the person who receives the suggestion.

مثال‌های کاربردی صندوق انتقادات و پیشنهادات به زبان انگلیسی

مثال‌های کاربردی از محتوای صندوق انتقادات و پیشنهادات به زبان انگلیسی را با کمک جملات زیر به همراه ترجمه هریک مطالعه نمایید و به ذهن بسپارید:

Attention: leaders! Do you have any suggestions for our school. Place it in the box, it will be discussed at the next principal chat.

توجه: راهنماها (توجه کنند)! آیا شما انتقاد یا پیشنهادی برای مدرسه دارید. داخل جعبه بیاندازید، در صحبت بعدی مدیر بحث خواهد شد.


Any suggestions?

پیشنهادی دارید؟


We value your feedback.

ما پیشنهادات شما را قدر می‌نهیم.


Your feedback matters.

پیشنهادات شما


Suggestion box، make it your own.

 صندوق انتقادات و پیشنهادات، متعلق به شماست.


Feedback box. Please tell us, don’t miss your chance to tell us how we are doing.

 صندوق انتقادات و پیشنهادات. لطفا به ما بگویید. شانس خود را ار دست ندهید به ما بگویید چگونه کار کنیم.


Suggestion box. let us know.

 صندوق انتقادات و پیشنهادات. بگذارید / اجازه دهید بدانیم.


Feedback box tell us what you think

صندوق انتقادات و پیشنهادات. به ما بگویید که به چه چیزی فکر می‌کنید.


Questions and Comments

پرسش و نظرات / انتقاد

How to create an employee suggestion Box policy.

چگونه یک صندوق انتقادات و پیشنهادات کارمندان ایجاد نماییم؟


Best feedback ever.

بهترین پیشنهاد یا انتقاد همیشگی / برای همیشه.


please send us your feedback.

لطفا انتقاد یا پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید.


We need your feedback start communicating.

ما برای شروع ارتباط نیاز به انتقادات و پیشنهادات شما داریم.


Please provide your feedback.

لطفا پیشنهادات خود را تهیه کنید/ فراهم کنید.


Best suggestion Box Tools for customer feedback.

بهترین ابزار صندوق انتقادات و پیشنهادات برای نظرات و بازخورد مشتری.


Suggestion box, You can give your feedback here.

صندوق انتقادات و پیشنهادات. شما می‌توانید پیشنهادات و انتقادات خود را اینجا بدهید.

 

بیشتر بخوانید: صفات متضاد در انگلیسی

 

معنی انتقاد به انگلیسی

انتقاد criticism, reproof, reproval, subjugation, static
انتقاد آمیز censorious
انتقاد بی خودی potshot
انتقاد پر سر و صدا flak
انتقاد تلخ و ناسزاآمیز diatribe
انتقاد شدید bashing _, censure, slam, stricture, roast
انتقاد شدید و ناگهانی blast
انتقاد طنزآمیز squib
انتقاد طولانی lecture
انتقاد غرض آمیز hatchet job
انتقاد ملایم کردن admonish
انتقاد ناپذیر unexceptionable
انتقاد کردن
animadvert, reprove, pan, to criticize
انتقاد کردن پشت سر هم
fire
انتقاد کردن شدید
roast
انتقاد کننده
criticizer
آماج انتقاد
butt
تقلید کردن به منظور انتقاد
burlesque
دوران انتقاد
open season
فن انتقاد
critique, critic
مورد حمله قرار دادن با حرف و انتقاد
belabour, belabor
نطق پر انتقاد
philippic