نوشته‌ها

وجه وصفی در انگلیسی

یکی از مباحث گرامری در زبان انگلیسی وجه وصفی یا همان عبارات قیدی (adverbial clause) است. یادگیری عبارات وجه وصفی در انگلیسی به ما کمک می کند تا برای توصیف شرایط در در زمان های مختلف بتوانیم به درستی از آنها استفاده کنیم.

 

وجه وصفی چیست و چه کاربردی دارد؟

وجه وصفی چیست؟ وجه وصفی (Participles) در واقع شکلی از فعل است که حالت و چگونگی عملی را به صورت واقعیت بیان کند. وجه وصفی در حال از ترکیب فعل و ing و برای زمان گذشته از اضافه شدن (ed, d, t, en, ,n) به آخر فعل به دست می آید و معمولا عبارات وصفی در مورد فاعل جمله توضیح می دهند. توجه داشته باشید که هرگز نباید وجه وصفی زمان حال را با مصدر (Gerund) اشتباه گرفت، به این علت که اسم مصدر (Gerund) نشان دهنده عملی در یک مفهوم کلی است، در حالی که وجه وصفی حال انجام واقعی عملی را به صورت مستمر بیان می کند. در جدول زیر مثالهایی برای زمان حال و گذشته وجه وصفی را مشاهده می کنید.

past-present-participles

 

کاربرد وجه وصفی: وجه وصفی همانطور که از اسمش پیداست در جمله به جای صفت به کار می رود. در جمله های زیر بخشی که وجه وصفی را شامل می شود را به صورت بولد شده مشخص کرده ایم:

.The man carrying the bricks is my father

ترجمه: مردی که آجرها را جا به جا می کند پدر من است.

.She showed us a plate of scones crammed with cream

ترجمه: او به ما یه بشقابی از کیک که با خامه تزئین شده بود را نشان داد.

 

وجه های وصفی در انگلیسی در 3 زمان استفاده می شود:

1.وجه وصفی حال (present participle)

2.وجه وصفی گذشته (past participle)

3.وجه وصفی کامل (perfect participle)

 

1. وجه وصفی حال (present participle)

این وجه وصفی معمولا به عنوان صفت به کار رود و در مورد اسم ها در جمله توضیح می دهد. اما برای نمایش زمان انجام افعال نیز کاربرد دارد. با اضافه کردن ing به آخر فعل می توان وجه وصفی حال ساخت. عبارت شامل وجه وصفی در زمان حال همیشه با ing به پایان می رسد.

(آبی که در حال جوشیدن است) boiling water

(طبیعتی که از آن مراقبت می شود) caring nature

 

 

مثال:

The winning athlete gets a trophy.

ورزشکار برنده، جایزه می گیرد. (در این جا winning  در مورد athlete توضیح می دهد و او را توصیف می کند.)

Knocking at the door, he demanded admission.

در حالی که داشت در میزد، اجازه میخواست.

 

 

2. وجه وصفی گذشته (past participle)

برای ساختن وجه وصفی گذشته از فعل های با قاعده همانند ساختن زمان گذشته افعال نتها باید به آخر آن ها ed اضافه کنید. به عنوان مثال:

Deceived by his friends, he commited the crime.

در حالی که توسط دوستانش اغفال شده بود، مرتکب جرم شد.

اما برای ساختن وجه وصفی از افعال بی قاعده برای افعال مختلف از  (( n , -d, -en, -t))  استفاده می شود. به نمونه های زیر توجه کنید:

Swollen- burnt- hoped- broken.

حتی ممکن است برخی از افعال بدون تغییر باقی بمانند و نشانه ای از زمان گذشته را با خود به همراه نداشته باشند. و تغییری نکنند. مثل:

Cut- set

She placed the cut flowers in the vase.

اون گل های قطع شده را در گلدان گذاشت.

گرامر وجه وصفی

3. وجه وصفی کامل (perfect participle)

از ترکیب having همراه با شکل سوم فعل می توانید وجه وصفی کامل بسازید. به مثال زیر توجه کنید:

Having rested for a while, we continued our journey.

بعد از کمی استراحت، سفرمان را ادامه دادیم.

 

عبارات وصفی (participle phrases)

عبارات وصفی گروهی از وجه های وصفی هستند که همراه با کلمات دیگری در جمله به عنوان صفت عمل می کنند. معمولا عبارات وصفی در مورد فاعل جمله توضیح می دهند.

مثال :

Wearing his new suit, Bill went to work.

در حالی که لباس جدیدش رو پوشیده بود، بیل به سرکار رفت.

Leaving the store, he hailed a taxi.

در حالی که داشت فروشگاه رو ترک می کرد، یک تاکسی گرفت.

 

امیدواریم که آموزش وجه وصفی در انگلیسی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. یادگیری صحیح گرامر نقش بسیار مهمی در یادگیری لغات انگلیسی دارد و به شما کمک می کند تا علاوه بر تقویت 4 مهارت اصلی زبان انگلیسی و کسب آمادگی لازم برای شرکت در آزمون های معتبر زبان انگلیسی، در مکالمات خود بتوانید به شکل صحیح از لغات و اصطلاحات در زمان های مناسب استفاده کنید.