نوشته‌ها

مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی

مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی

/
با توجه به اینکه زمانی که با تلفن صحبت میکنید طرف مقابل را نمیتوانید…