نوشته‌ها

پارافرایز کردن در انگلیسی

پارافرایز کردن در زبان انگلیسی به چه صورت است؟

/
احتمالا شما هم اصطلاح پارافرایز کردن را از اساتید زبان انگلیسی شنید…