نکات تاثیرگذار در رایتینگ آیلتس

نکات تاثیرگذار در رایتینگ آیلتس

نکات تاثیرگذار در رایتینگ آیلتس یکی از اشتباهات رایج متقاضیان در رایتینگ آیلتس این است که ابتدا خیلی سریع سوال را میخوانند و سپس با استفاده از تمام(یک ساعت)زمان داشته شروع به نوشتن پاسخ هایشان میکنند. دیگر شرکت کنندگان هم ادامه مطلب …