نوشته‌ها

جملات شرطی در زبان انگلیسی

/
جملات شرطی برای این استفاده می‌شوند که ما حدس بزنیم چه چیزی می‌توا…