نوشته‌ها

اعضای خانواده به انگلیسی

در این مقاله سعی داریم در مورد اعضای خانواده به انگلیسی برای شما عزیزان توضیح دهیم زیرا معمولا در مکالمات و ارتباط هایی که بین دو نفر ایجاد می شود نسبت های فامیلی بین افراد خانواده هر دو طرف بسیار پرکاربرد است.

انواع روابط فامیلی

۱- روابط نسبی:

۲- روابط سببی، که خودش به دو قسمت تقسیم می شود.

الف: روابط بعد از ازدواج و به واسطه قانون

ب: بعد از ازدواج و طلاق، و ازدواج مجدد

 

روابط نسبی : روابطی که هنگام تولد وجود دارند، یا بعد از آن بصورت محدود ایجاد می شوند.

روابط نسبی

پدربزرگ و مادر بزرگ Grandparents
مادربزرگ Grandmother
عزیز / ننه جان Grandma
آقاجون Grandfather
پدربزرگ Grandpa
والدین Parents
مادر mother
مامان Mom
پدر Father
بابا Dad
خواهر / آبجی Sister
برادر Brother
خاله / عمه / زندایی / زن عمو Aunt
دایی / عمو / شوهر خاله / شوهر عمه Uncle
دختر دایی / دختر خاله / دختر عمو / دختر عمه / پسر دایی / پسر خاله / پسر عمو / پسر عمه Cousin

دایره لغت بیشتر

نوه (پسر) Grandson
نوه (دختر) Granddaughter
نوه/ نوه ها Grandchild / Grandchildren
نکته

به کسانی که بصورت عمومی و در عروسی خودشان عروس و داماد هستند از کلمات (bride) و (groom) استفاده می کنیم، ولی از کلمات (Daughter-in-law) و (Son-in-law) برای اشاره به کسانی استفاده می کنیم که می دانیم عروس و داماد چه کسی هستند.

 

روابط سببی: به واسطه ازدواج

مادر شوهر / مادر خانم Mother-in-law
پدر شوهر / پدر خانم Father-in-law
خوار شوهر / خواهر خانم / جاری / زن برادر خانم Sister-in-law
برادر شوهر / برادر خانم / باجناق / شوهر خواهر شوهر Brother-in-law
همسر / زن Wife
شوهر Husband
دختر Daughter
پسر Son
نکته

هر چند از کلمات (daughter) و (son) برای اشاره به دختر کسی که معلوم است استفاده میکنیم، ولی وقتی که درباره دختر خودمان حرف میزنیم، می توانیم بجای کلمه (daughter) از کلمه (girl) استفاده کنیم و بجای کلمه (son) هم از کلمه (boy) استفاده کنیم. در حال عمومی که نمی دانیم آن بچه دختر یا پسر بچه چه کسی است، از کلمات (girl) و (boy) استفاده می کنیم.

دخترِ برادر / دختر خواهر Niece
پسر خواهر / پسر برادر Nephew

دايره لغات بيشتر

عروس Daughter-in-law
داماد Son-in-law

روابط سببی: به واسطه طلاق و ازدواج مجدد

زوج متأهل Married couple
زوج طلاق گرفته Divorced couple
مادر تنها (خانم مطلقه) Single mother
پدر تنها Single father
ازدواج مجدد کردن Remarried

روابط بعد از طلاق و ازدواج مجدد

شوهر مادر (نا پدری) Stepfather
زن پدر (نا مادری) Stepmother
نا خواهری Stepsister
نا برادری Stepbrother
خواهر ناتنی: بعد از ازدواج مجدد پدر یا مادر بدنیا آمده. Half sister
برادر ناتنی: بعد از ازدواج مجدد پدر یا مادر بدنیا آمده. Half brother

دایره لغت بیشتر

خواهر و برادر Siblings
زن سابق Ex-wife / Former wife
شوهر سابق Ex-husband / Former husband
دختر خوانده Stepdaughter
زن بيوه Widow
مرد زن مرده Widower

 

روش هاي صحبت درباره روابط خانوادگي و فاميلي به زبان انگليسي

پرسیدن و جواب دادن درباره روابط افراد، نسبت به فردي که گوينده و شنونده مي شناسند.

مثال:

۱-

Who is Jane?

جِين کيه؟

She is Jack`s mother.

مادر جکه.

۲-

Who is Michel?

مايکل کيه؟

He is Jenifer`s husband.

شوهر جنيفره.

پرسيدن و گفتن رابطه بين دو نفر

مثال:

۱-

What`s the relationship between Mary and David.

رابطه بين ماري و ديويد چيه؟

They are siblings.

خواهر برادرند.

۲-

What`s the relationship between Tom and Lisa.

رابطه بين تام و ليزا چيه؟

They are stepfather and stepdaughter.

ناپدري و دختر خوانده اند.

پرسيدن و گفتن درباره نسبت هايي، که نمي دانيم به چه کسي نسبت داده مي شود.

مثال:

۱-

Who is Kim`s half sister?

خواهرن ناتني ليزا کيه؟

Ana is.

آناست.

۲-

Who is Heal`s mother in law?

مادر شوهر هيل کيه؟

Susan is.