نوشته‌ها

اعتراض به نمره تافل

اعتراض به نمره تافل (درخواست تجدید نظر)

/
بسیاری از کسانی که در آزمون تافل شرکت می کنند پس از اعلام نتایج نسب…