نوشته‌ها

ضمایر در رایتینگ آیلتس

ضمایر در رایتینگ آیلتس به انسجام و پیوستگی(coherence and cohesion) کلی رایتینگ کمک می کنند

داشتن یک مقاله ی منسجم و یکپارچه برای نمره کلی شما در هر دو تسک رایتینگ IELTS، به ویژه تسک 2 بسیار مهم است. شما همیشه باید رایتینگ خود را تا جای ممکن برای خواننده ساده فهم و روان کنید. در آزمون آیلتس، خواننده، ممتحن خواهد بود.

یکی از راه های بهبود انسجام شما این است که از ضمایر در رایتینگ آیلتس برای کاهش تکرار (Repetition) استفاده کنید. این مسئله در معیارهای تعیین نمره  رایتینگ (marking criteria for writing) تحت عنوان “Referencing” ذکر شده است.

ارجاع چیست؟

ارجاع زمانی که شما به چیزی که قبلا گفته اید اشاره می کنید بدون اینکه آن را به طور مداوم تکرار کنید. شما میتوانید این کار را با استفاده از ضمایر(they, them, this, their, it, these, … ) انجام دهید. ضمنا ، در میان بسیاری از داوطلبین  IELTS (و اساتید آیلتس) باورهای غلطی وجود دارد که شما هرگز نباید کلمات را تکرار کنید.

شما می توانید برخی از کلمات را تکرار کنید، البته تا زمانی که بیش از حد این کار را انجام ندهید. واضح است که شما باید واژگان و گرامر خود را هر جا که ممکن است، تغییر دهید. با این حال، گاهی اوقات یافتن متردادف(Synonym) خوب و پارافریز کردن(paraphrasing) دشوار است.

ارجاع و یا استفاده از ضمایر در رایتینگ آیلتس، در بخش اسپیکینگ امتحان نیز ارزیابی می شود.

اجازه بدهید به معیارهای تعیین نمره آیلتس برای رایتینگ تسک 2 در حوزه انسجام و پیوستگی نگاهی بیندازیم:

ضمایر در رایتینگ آیلتس

همانطور که در جدول معیارهای تعیین نمره آیلتس مشاهده میکنید برای گرفتن نمره بالای 6 به بهبود مهارت استفاده بجا از ضمایر در رایتینگ آیلتس نیاز دارید.

در زیر، دو نمونه از یک پاراگراف یکسان که از یک مقاله آیلتس راجع به “مشکل چاقی و راه حل های آن” انتخاب شده است را میبینید: (قرمز= ضمایر، آبی= تکرار)

با ارجاع:

One of the reasons that people are becoming overweight these days is that they are eating more junk food, ready meals and convenience food rather than cooking healthy meals at home. This is because many people tend to lead a busy life and after a long day at work it is easier to just buy ready meals in the supermarket or get a take away. For instance, In the UK, sales of these types of foods have risen considerably since the 1990s, this is because busy people see cooking at home as time consuming. To tackle this issue the government should take steps to increase tax on high fat, high sugar or unhealthy foods, therefore, consumers would think twice about the foods they consume, which could lead to them losing weight.

بدون ارجاع:

One of the reasons that people are becoming overweight these days is that people are eating more junk food, ready meals and convenience food rather than cooking healthy meals at home. People are eating more junk food and ready meals because many people tend to lead a busy life and after a long day at work, instead of cooking at home most people prefer to buy ready meals in the supermarket or get a take away. For instance, In the UK, sales of take-aways and ready meals have risen considerably since the 1990s, The urge to buy ready meals and convenience foods is because busy people see cooking at home as time consuming. To tackle the problem of people being overweight, the government should take steps to increase tax on high fat, high sugar or unhealthy foods, therefore, consumers would think twice about the foods consumers consume, which could lead to consumers losing weight.