نوشته‌ها

گرامر حال کامل

زمان حال کامل انگلیسی که در زبان فارسی به آن ماضی نقلی نیز می گوییم برای بیان کاری که در گذشته انجام آن آغاز شده و تاثیر آن در زمان حال نیز ادامه دار است مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع چنین افعالی زمان گذشته و حال را به هم متصل می کنند و هر دو زمان را شامل می شوند. در ادامه این مقاله شما را با ساختار گرامر حال کامل (Present Perfect) و کاربرد ها آن آشنا می کنیم تا بتوانید در مواقع نیاز در آزمون های معتبر و مکالمات انگلیسی به درستی از افعال این زمان استفاده کنید.

 • ساختار حال کامل انگلیسی
 • سوالی و منفی کردن جملات حال کامل
 • قید های زمان در حال کامل
 • کاربرد گرامر ماضی نقلی
Present Perfect گرامر

ساختار حال کامل انگلیسی

ساحتار گرامر حال کامل به شکل زیر است. به این معنا که ابتدا فاعل و سپس به ترتیب فعل have/has ، قسمت سوم فعل اصلی و سپس سایر اجزای جمله در ادامه آن می آیند.

Subject + Have/Has + Past Participle + Complement

طبق ساختار بالا در ابتدای جملات Present Perfect بسته به اینکه فاعل سوم شخص باشد یا نه از کلمه have/has استفاده می کنیم. از دیگر نشانه های ماضی نقلی انگلیسی استفاده از قسمت سوم افعال پس از کلمه have/has هست. قسمت سوم بسته به این که در دسته افعال با قاعده و یا بی قائده قرار دارد تعیین می شود. به این صورت که اگر فعل انتخابی در دسته افعال با قاعده باشد، به انتهای کلمه ed اضافه میشود. اما اگر که فعل بی قاعده ای را انتخاب کرده باشید باید حتما قسمت سوم آن را حفظ باشید زیرا همانطور که از نام آن مشخص است، قاعده خاصی برای قسمت سوم این دسته از افعال جود ندارد.

سوالی و منفی کردن جملات حال کامل

مثال گرامر حال کامل

قید های زمان در حال کامل

دو قید since و for بعنوان نمادی از حال کامل در زبان انگلیسی شناخته می شوند. به این صورت که since مبدا زمان (شروع آن کار) را بیان می کند و for بیان کننده ی طول زمان انجام کار است. به مثالهای زیر توجه کنید:

.I have known her since 2005

من او را از سال 2005 می شناسم.

I have known her for 2 years

من او را دو سال است که میشناسم.

already (زودتر- قبل از این) عملی را انجام می دهد که زودتر از زمان مورد نظر انجام شده است. به مثال زیر دقت کنید:

?Do you go with me to watch this film

با من میای برویم این فیلم را ببینیم؟

I’ve already watched it

من قبلا آن را دیدم.

 

از کلمه  just ( چند لحظه پیش- تازگی) برای بیان کاری استفاده می شود که چند لحظه قبل انجام شده است. به مثال زیر دقت کنید:

?Why is your hair wet

چرا موهایت خیس است؟

Because I have just took a shower

چون چند دقیقه پیش دوش گرفتم.

 

never (هرگز) در جملات منفی استفاده می شود.

?Have you played the piano

آیا تا به حال پیانو زدی ؟

.No, I have never play it

نه، هرگز تا الان نزدم.

 

ever (تا به حال) از قید ever برای دو حالت استفاده می شود:

1. سوال کردن در مورد تجربه انجام کاری:

?Have you ever watched american movies

آیا تا به حال فیلم ایتالیایی دیده ای؟

2. در جملات منفی

.No, I haven’t ever watched  american movies

نه تا به حال ندیده ام.

 

yet (هنوز) در جملات منفی و سوالی کاربرد دارد.

?Haven’t you finished high school yet

هنوز آن دبیرستان را تمام نکردی؟

I haven’t finished high school yet.

من هنوز دبیرستان را تمام نکردم.

 

بیشتر بخوانید: 7 مرحله آسان برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی

کاربرد گرامر ماضی نقلی

1. همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، اصلی ترین کاربرد گرامر حال کامل انگلیسی برای بیان کاری است که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد. مثال:

.I have started learning English for two years

من دو سال است که زبان یاد میگیرم.

.Look, I have bought a new car

ببین ماشین جدید گرفتم.

2. برای بیان کاری که در گذشته انجام شده ولی تاثیر آن در زمان حال باقی مانده است.

.I have finished my homework, so we can go out tonight

من تکالیفم را تمام کردم، بنابراین می توانیم امشب بیرون برویم.

 

3. برای صحبت در مورد تجربه انجام کاری از گذشته کامل استفاده می کنیم. در این جملات معمولا از قید های ever و never استفاده می شود.

?Have you ever gone to America

تا به حال به آمریکا رفته ای؟

4. برای بیان حال کامل می توانیم از صفات برترین استفاده کنیم:

.They were the best food I have ever tasted

آنها بهترین غذایی بودند که تا به حال خوردم.

5. برای بیان کاری که تا به حال یا مدتی است انجام ندادیم:

We haven’t readany book this year.

ما امسال هیچ کتابی نخواندیم.

6. برای بیان کارهایی که در طول زندگی صورت گرفته و زمان آن مشخص نیست. توجه داشته باشید که اگر زمان مشخص باشد از گذشته ساده استفاده می کنیم.

I have driven a car several times.

من تا به حال چندین بار رانندگی کردم.

I drove a car two years ago

من دو سال پیش رانندگی کردم. (زمان آن مشخص است)

 

سایر مقالات آموزش گرامر:

گرامر جملات مجهول

یکی از مباحث گرامری مهم در زبان انگلیسی به گرامر جملات مجهول مربوط می شود. ممکن است که این بخش از گرامر چندان مبحث مهمی به نظر نرسد اما با مثال های که در ادامه بررسی می کنیم خواهید دید که در بسیاری از شرایط به ساحتن جملات نیاز پیدا می کنیم. استفاده از جملات مجهول نه تنها در نوشتار بلکه در گفتار و مکالمات زبان انگلیسی نیز بسیار پر کاربرد است.

 

جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

جملات مجهول همانطور که از نامشان پیداست جملاتی هستند که فاعل آنها شخصی که آن فعل را انجام می دهد مشخص نیست. اما چه زمانی فاعل را نمی آوریم و می توانیم از جملات مجهول استفاده کنیم؟

 1. زمانی که فاعل جمله را می شناسیم اما نمی خواهیم بگوییم که چه کسی آن کار را انجام داده است.
 2. زمانی که نمیدانیم که کسی یا چیزی آن کار را انجام داده است
 3. زمانی که فاعل را می شناسیم و حتی قرار است در جمله درباره او صحبت شود اما مفعول جمله از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 4. علاوه بر سه مورد بالا جملاتی وجود دارند که در زبان انگلیسی تنها به صورت مجهول به کار می روند.

 

فعل مجهول در انگلیسی

 

تفاوت جملات مجهول و معلوم

ساختار جملات معلوم (Active) در زبان انگلیسی به این صورت است که یک فاعل وجود دارد، یک فعل بعد از آن و مفعولی که در مرحله بعدی پس از فعل به کار می‌رود:

Subject + Verb + Object

مثال:

.The Children ate the cake

در جمله بالا کلمه children فاعل جمله (Subject) محسوب می شود. فعلی که در جمله به کار رفته ate است و همانطور که مشخص است کلمه cake مفعول جمله است. این جمله معلوم است برای اینکه آن را به جمله مجهول تبدیل کنیم باید:

تبدیل جمله معلوم به مجهول

 • فاعل، فعل و مغعول را دقیقا مشخص کنید.
 • فاعل جمله را حذف کنید
 • مفعولی که در جمله معلوم وجود داشت را به ابتدای جمله بیاورید

پس از انجام این مراحل باید زمان جمله (Active) را به درستی مشخص کنید.

 • فرم صحیح از فعل Be را با توجه به اینکه مفعول جمله چندم شخص است و اینکه زمان جمله حال یا گذشته است تعیین کنید.
 • حالت Past Participle فعل اصلی را بسازید.
 • برای مثال اگر که فعل اصلی در جمله معلوم wrote باشد حالت آن در past participle می‌شود written. پس کافی است written را بعد از was بگذارید. برای برای تعیین قسمت سوم افعال نیز طبیعتا می دانید که برخی از افعال با قاعده هستند و برخی دیگر به صورت بی قاعده هستند و باید آنها را حفظ باشید.
قید حالت در زبان انگلیسی

یکی از مباحث گرامری در زبان انگلیسی به قید حالت مربوط می شود که همانطور که از اسم آن پیداست و مشابه آن را در زبان فارسی داریم، از قید حالت برای توصیف و نشان دادن چگونگی انجام و یا اتفاق افتادن موضوعی استفاده می کنیم. قید حالت در زبان انگلیسی به طور معمول با اضافه کردن ly به انتهای صفات ساخته می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

قید حالت صفت
slowly – به آهستگی slow آهسته
beautifully – به زیبایی beautiful – زیبا
kindly – مهربانانه kind – مهربان
seriously – به طور جدی serious – جدی

 

جایگاه قید حالت در جمله

جایگاه قید حالت در زبان انگلیسی به نوع فعل بستگی دارد:

1. اگر فعل جمله از نوع افعال لازم باشد (فعلی که به مفعول نیاز ندارد)، قید حالت بلافاصله بعد از فعل می آید.

قید حالت + فعل + فاعل

مثال:

He runs quickly.

او با سرعت می دود.

در این مثال فعل run نیازی به مفعول ندارد و قید جمله یعنی کلمه quickly بعد از آن قرار گرفته است.

 

2. اگر در جمله مفعول داشته باشیم، قید حالت بعد از مفعول می آید.

قید حالت + مفعول +فعل + فاعل

مثال:

سارا ظرف ها را با دقت شست.

Sara washed the dishes carefully.

 انواع قید حالت در انگلیسی

نکاتی درباره قید حالت

همانند موضوعات گرامری در زبان انگلیسی، در ساختار قید حالت نیز باید نکاتی را بدانید:

1- برخی از کلمات هم صفت هستند هم قید. این سری از کلمات حتی در هنگامی که به عنوان قید در جمله مورد استفاده قرار می گیرند به آنها ly  اضافه نمی شود و به شکل ساده کاربرد دارند. مانند: hard – near – fast – low – high – early – late – far

This math problem is hard and we try hard to solve it.

این مسئله ریاضی سخت است و ما سخت تلاش می‌کنیم تا آن را حل کنیم.

They all worked hard.

همه آنها سخت کار کردند.

She usually arrives late.

او معمولا دیر می‌رسد.

قیدهای حالت در انگلیسی

2- گاهی اوقات بسته به اینکه حرف آخر صفت با y یا e باشد، هنگام تبدیل به قید املای آن تغییر می کند.
اگر حرف آخر صفت y باشد، هنگام اضافه کردن ly  تبدیل به i می‌شود. مثال: easy > easily

اگر حرف آخر صفت e باشد، هنگام اضافه کردن ly حرف e حذف می‌شود. مثال: gentle > gently

اگر در آخر صفت حروف le وجود داشته باشند، e را حذف می‌کنیم و فقط به آخر آن y اضافه می‌کنیم:

terrible (وحشتناک) → terribly (به طرز وحشتناک)
simple (ساده) → simply (به سادگی، به آسانی)
capable (شایسته) → capably (به طور شایسته)

نکته: قیدهای hardly و lately هیچ ارتباط معنایی با صفت hard و late ندارند و معانی خاص خود را دارند. hardly به معنای “به ندرت، به زحمت، کم” و lately به معنای “اخیرا” است.

به مثال‌ها نگاه کنید:

He could hardly walk.

او به زحمت می‌توانست راه برود.

I haven’t seen John lately.

من اخیرا “جان” را ندیده‌ام.

 

3- در زبان انگلیسی می توانیم به کمک کلمه Like نیز قید حالت بسازیم و چگونگی و حالت انجام کاری را توصیف کنیم. این کلمه به همراه افعال ربطی (… be, feel, taste, smell, look, seem, sound) قید حالت می سازد. در این جملات کلمه Like به معنای “شبیه، مثل” ترجمه می شود. مثال:

She slept like a baby.

او مثل نوزاد می‌خوابد.

It smells like fresh bread.

بویی مثل بوی نان تازه می‌دهد.

This  book is amusing.

این کتاب سرگرم کننده است.

She looks beautiful.

او زیبا به نظر میرسد.

 

4اگر در جمله قید مکان و یا قید زمان داشته باشیم، قید حالت را قبل از این دو قید قرار می دهیم. اگر در جمله هر دو قید زمان و مکان با هم باشند، قید حالت را قبل از قید مکان قرار میدهیم. مثال:

Sara parked the car carefully in the yard.

در این جمله قبل از قید مکان (in the yard) آمده است.

Sara parked the car carefully last night.

در این مثال قید حالت (carefully) قبل از قید زمان (last night) آمده است.

Sara parked the car carefully in the yard last night.

در این جمله قید مکان و زمان هر دو در جمله هستند، بنابر این قید حالت قبل از قید مکان آمده است.

صفات عالی و تفضیلی در انگلیسی

همانطور که میدانید صفت کلمه ای است که از آن برای توصیف حالت و مشخصات یک فرد یا شیء از آن استفاده می کنیم. در زبان انگلیسی نیز صفت همین کاربرد را دارد. مشابه زمانی که در زبان فارسی میخواهیم بین دو مورد مقایسه ای را انجام دهیم و یا برتری را نسبت به بقیه نشان دهیم، در مکالمات زبان انگلیسی نیز به کرّرات از صفات تفضیلی و عالی استفاده می کنیم که برای بیان این صفات باید از قواعد خاصی پیروی کنیم. در ادامه این قواعد را با مثال به شما عزیزان آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

صفت تفضیلی در انگلیسی (Comparative Adjectives)

صفت تفضیلی را زمانی به کار می بریم که بخواهیم بین دو چیز یا دو گروه مقایسه ای را انجام دهیم. برای مثال اگر بخواهیم بگوییم که “خانه ما بزرگتر از خانه شماست.” باید طبق قائده زیر جمله بندی را انجام دهیم.

صفت کوتاه + er + than

در جملاتی که از اسم تفظیلی استفاده می کنیم، کلمه than به معنای از هست. به جمله زیر دقت کنید:

our house is bigger than your’s.

خانه ما بزرگتر از خانه شماست.

yesterday was colder than today.

دیروز سردتر از امروز بود.

 

انواع صفت تفضیلی در انگلیسی

باید بدانید که صفات تفضیلی در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می شوند و این دسته بندی به این بستگی دارد که صفتی که در مورد آن استفاده می کنیم تک بخشی (تک سیلابی) یا چند بخشی (چند سیلابی) باشد. به عنوان مثال صفاتی مانند big و cold تک سیلابی و صفات expensive و beautiful و امثال اینها در دسته چندسیلابی ها قرار می گیرند. به طور خلاصه می توان گفت تمام صفاتی که بیش از یک سیلاب دارند (به جز صفات دو سیلابی ختم شده به y) جند سیلابی محسوب می شوند. برای ساختن صفات تفضیلی چند سیلابی باید از قاعده مجزایی پیروی کنیم که به این صورت است:

than + صفت چند بخشی + more

در ساخت صفات تفضیلی از آنجایی که نشانه ای به صفت اضافه نمی شود باید پیش از صفت از کلمه more استفاده کنیم. کلمه than نیز همانند کاربردی که در صفات تفضیلی تک سیلابی دارد به معنای از یه کار می رود. به مثالهای زیر دقت کنید:

 

My father is more hardworking than my uncle.

پدرم سختکوش تر از عمویم است.

My bicycle is more expensive than Ali’s.

دوچرخه من گرانتر از مال علی است.

These flowers are more beautiful than those flowers.

این گلها زیباتر از آن گلها هستند.

 

4 نکته مهم درباره صفات تفضیلی

1- هنگام ساخت صفت تفضیلی از صفات تک سیلابی در صورتی که حرف آخر آن بیصدا و حرف یکی مانده به آخر صدادار باشد، هنگام اضافه کردن “er” آن حرف بیصدا دو تا می شود:

big → bigger                 fat → fatter                    hot → hotter                new → newer                       few → fewer

 

2اگر در آخر یک صفت دو بخشی به y ختم شده و حرف قبل از y بیصدا باشد، هنگام اضافه کردن er، حرف y به i تبدیل می شود:

early (زود) → earlier (زودتر)              happy (خوشحال) → happier (خوشحال تر)               easy (راحت) → easier (راحت تر)

 

 

3 اگر که صفتی به حرف e ختم شود، در صفت تفضیلی به آخر آن فقط r اضافه می شود:

large    بزرگ → larger    بزرگتر           strange    عجیب → stranger    عجیب تر               wide    عریض → wider    عریض تر

 

4- برخی از صفات در زبان انگلیسی همانند برخی از افعالی که در این زبان وجود دارند، بی قاعده اند به این صورت که هنگام ساختن صفت تفضیلی er نمیگیرند و شکل آن ها به کلی تغییر می کند:

good  خوب   →   better  بهتر                bad  بد    →  worse بدتر                   little کم    →  less  کمتر
                  much   زیاد     →  more    بیشتر                    far  دور    →  farther  دورتر

 

صفات بی قاعده

صفات عالی در انگلیسی (Superlative Adjective)

صفات عالی در انگلیسی برای توصیف اسم‌هایی که بالاترین یا پایین‌ترین حد صفت را در میان اعضا گروه دارند، به کار می‌روند. در واقع این صفت‌ها برای انجام مقایسه بین گروهی از چیز‌ها استفاده می‌شوند. در ساخت صفات عالی نیز همانند زمانی که می خواهیم صفت تفضیلی بسازیم باید به یک یا جند سیلابی بودن صفت دقت کنیم چرا که هر یک از قواعد خاصی پبروی می کنند. برای ساخت صفت عالی از صفات تک بخشی از قاعده زیر پیروی می کنیم:

est + صفت کوتاه + The

This is the smallest insect I’ve ever seen.

این کوچکترین حشره ای است که تا به حال دیده ام.

Ali is the tallest student of our class.

علی قدبلندترین دانش آموز کلاسمان است.

 

اگر که صفت چند بخشی یا چند سیلابی باشد (بلند باشد) به آخر نشانه ای برای نشان دادن صفت عالی اضافه نمی کنیم و تنها قبل از آن عبارت “the most” را می آوریم تا نشان دهیم که اط صفت عالی استفاده می کنیم.

the most + صفت چند بخشی

This is the most expensive car in the world.

این گرانترین ماشین جهان است.

I like to see the most beautiful flower of the garden.

دوست دارم زیباترین گل باغ را ببینم.

Lesson seven is the most difficult of all.

درس هفت سخت تر از همه است.

3 نکته درباره صفت عالی

1 صفت یک بخشی که آخرش یک حرف بیصدا باشد و قبل از آن یک حرف صدادار باشد، هنگان اضافه کردن “est” آن حرف بیصدا دو تا می شود:

big → biggest               fat → fattest                   hot → hottest               new → newest

2 اگر در آخر یک صفت دو بخشی y باشد و قبل از y یک حرف بیصدا باشد، هنگام اضافه کردن “est“، حرف y به i تبدیل میشود:

early (زود) → earliest (زودتر)        happy (خوشحال) → happiest (خوشحال تر)           easy (راحت) → easiest (راحت تر)

 

3 اگر در آخر صفتی حرف e باشد به آخر آن فقط st اضافه میشود (در واقع e حذف میشود و به جایش est می نشیند):

large بزرگ → largest بزرگتر             strange عجیب → strangest عجیب تر             wise عاقل → wisest عاقل تر

صفات عالی بی قاعده انگلیسی

صفات بی قاعده هنگام ساختن صفت عالی یا برترین “est” نمیگیرند و شکل آن ها به کلی تغییر میکند:

good خوب → the best بهترین            bad بد → the worst بدترین             little کم → the least کمترین
much / many زیاد → the most بیشترین               far دور → the farthest / the furthest دورترین

امیدواریم که این مقاله از سری مقالات آموزش گرامری ما مورد توجه تان قرار گرفته باشد و با صفت تفضیلی و عالی در انگلیسی و نحوه استفاده از آنها در جملات آشنا شده باشید. جهت مطالعه مقالات گرامری دیگر می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید:

افعال مدال در زبان انگلیسی

افعال مدال به چه افعالی در انگلیسی گفته می شود و این افعال چه کاربردهایی دارند؟ برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید بگویم که افعال در زبان انگلیسی به دو دسته ی فعل های اصلی (Main/Lexical Verbs) و فعل های کمکی (Auxiliary Verbs) تقسیم بندی می شوند. یکی از انواع افعال کمکی که دسته دوم افعال را شامل می شوند و در مکالمات ربان انگلیسی بسیار پرکاربرد اند، فعل های کمکی مدال Modal (فعل های کمکی وجهی) هستند که این نوع از افعال (فعل های Modal) همگی از یک سری قوانین پیروی می کنند. در ادامه این مقاله با افعال مدال در انگلیسی بیشتر آشنا خواهید شد.

افعال Modal کدام افعال هستند؟

افعال مدال (modal verbs)،افعال can, could, may, might, must, need not, shall/will, should/ought to را شامل می شود. این افعال برای نشان دادن توانایی، اجازه، امکان انجام کاری و … در جملات به کار می روند. شکل افعال مدال با توجه به زمان جمله تغییر پیدا می کند. بنابر این باید هنگام استفاده از این جملات به زمان جملات توجه داشته باشید.

ساختار گرامری افعال Modal به چه صورت است؟

1- این دسته از افعال معمولا در جملاتی که برای زمان حال استفاده می شوند کاربرد دارند، نکته مهم در مورد افعال مدال این است که در حالت سوم شخص مفرد s نمیگیرند.

He must answer my questions

(او باید به سوالات من جواب دهد.)
اما: (He musts …) اشتباه است!

 

2- برای منفی کردن یا سوالی کردن جملاتی که فعل مدال دارند اجازه نداریم که به آنها فعل کمکی کنیم.

Ali need not worry about his exam.

( نیازی نیست که علی در مورد امتحان نگران باشد.)

Children must not touch any dangerous equipment.

(بچه ها نباید هیچ تجهیز خطرناکی را لمس کنند.)

Can Saeed change a tire?

(آیا سعید می تواند تایر را عوض کند؟)

 

3- فعل مدال همیشه به همراه فعل اصلی استفاده می شود (به جز در پاسخ کوتاه). فعل اصلی بدون to یا حرف اضافه دیگر به فعل مدال نسبت داده می شود.

Saeed can change tyres.

(سعید می تواند تایرها را عوض کند.)
اما (Max can to change tyres.) اشتباه است.

4- در زمان های مختلف زبان انگلیسی، فعل هایی که در جملات به کار می روند به صورت Gerund و Infinitive در می آید، اما در پس از افعال کمکی مدال همیشه فعل به شکل ساده به کار می رود.

استفاده صحیح از فعل مدال can

 She can teach French.

استفاده اشتباه از فعل مدال can

She can teaching French.

She can teaches French.

She can to teach French.

کاربرد افعال کمکی Modal در زبان انگلیسی به چه شکل است؟

هر فعل کمکی Modal چند مفهوم متفاوت دارد که بعضی نیز به صورت منفی و بعضی سوالی اند. استفاده های مختلف فعل مدال Can به ترتیب در رابطه با توانایی، احتمال، پیشنهاد به انجام کار، اجازه دادن، درخواست، نهی، حدس با اطمینان:

 • Ability: I can climb a tree without any tools.
 • Possibility: It can get seriously cold here at nights.
 • Offer: I can give you ride!
 • Permission: You can use my car in case you needed.
 • Request: Can I use your sunglasses?
 • Prohibition: You can’t park your car here.
 • Certain guess: He certainly can’t be the manager!

انواع مفاهیم و کاربردهای افعال کمکی مدال Modal در گرامر انگلیسی

همانطور که گفته شد، افعال مُدال Modal هر کدام کاربردهای مختلفی دارند اما اگر بخواهیم همه را جمع بزنیم، باید به بیست و یک مورد زیر اشاره کنیم:

 1. Ability توانایی
 2. Possibility امکان انجام کاری
 3. Permission اجازه
 4. Offer, Advice, Suggestion and Recommendation پیشنهاد و نصیحت
 5. Obligation, Necessity, and Duty الزام و وظیفه
 6. Prohibition ممنوعیت
 7. Assumption, Deduction and Certain Guesses,
 8. Permission and Request  اجازه و درخوست
 9. Typical Occurrences وقایع معمولی
 10. Unrealized Past Abilities and Possibilities احتمالاتی که تحقق نیافته اند
 11. Expressing Regrets and Criticism ابراز تاسف و انتقاد
 12. Wishes آرزو
 13. Promise قول دادن
 14. Prediction پیش بینی
 15. Instant Decisions تصمیمات آنی
 16. Hypothetical Situations,
 17. Past Habits عادات قدیمی
 18. Future in the Past آینده در گذشته
 19. Refusal امتنهاع

افعال کمکی مُدال Modal چه حالت هایی را شامل می شوند؟

این افعال می توانند به صورت ساده، مستمر یا کامل با کاربردهای مختلف استفاده شوند:

 • Simple: He should go.
 • Progressive: He should be going.
 • Perfect: He should have gone.

درخواست و پیشنهاد

زمانی که سوال می کنیم یا درخواستی داریم معمولا میتوانیم بین دو شکل از فعل مدال انتخاب کنیم. یکی از شکل ها از دیگری محترمانه تر است اما هر دو دقیقا یک معنا را دارند. جدول زیر این افعال را مقایسه می کند.

شکل معمولی شکل محترمانه مثال
can (توانایی) could

Can you repair this flat tyre?
Could you repair this flat tyre?

(می توانی این چرخ پنچر شده را تعمیر کنی؟)

can (اجازه) may/might

Can we come in?
May/might we come in?

(می توانیم بیاییم تو؟)

shall should

Shall he pick the car up tomorrow?
Should he pick the car up tomorrow?

(آیا او می تواند فردا ماشین را تحویل بگیرد؟)

will would

Will the car be ready tomorrow?
Would the car be ready tomorrow?

(آیا ماشین تا فردا آماده خواهد بود؟)

Will/Shall

از will برای درخواست کردن استفاده می شود. اما زمانی که می خواهیم (به صورت یک پیشنهاد) به صورت اول شخص مفرد یا جمع سوالی مطرح کنیم از shall استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

Max, will you change that tyre?

(ماکس، آیا تایر را عوض می کنی؟)

Shall I change that tyre?

(لاستیک را عوض کنم؟ [به صورت یک پیشنهاد])

شکل های جایگزین افعال مدال

در صورتی که بخواهیم موقعیت های نشان داده با افعال مدال را در زمان گذشته نشان دهیم باید از شکل جایگزین افعال مدال استفاده کنیم. جدول زیر شکل های جایگزین برای هر یک از افعال مدال است:

فعل مدال شکل جایگزین جمله مثال
must to have to

Max must do what he is told.

(ماکس باید کاری که به او گفته شده انجام دهد.)
His father also had to do what he was told.

(پدر او هم مجبور بود چیزی که به گفته شده بود انجام دهد.)

must not not to be allowed to

Max must not touch anything dangerous.
(ماکس نباید هیچ چیز خطرناکی را لمس کند.)

His father was not allowed to touch anything dangerous.

(پدر او اجازه نداشت هیچ چیز خطرناکی را لمس کند.)

can  (توانایی) to be able to/could

Max can already change tyres.

(ماکس می تواند تایرها را عوض کند.)

His father was not able to/couldn’t change tires.

(پدر او نمی توانست تایرها را عوض کند.)

can (اجازه داشتن) to be allowed to/could

Max can help in the garage at the age of 12.

(ماکس می تواند [اجازه دارد] با 12 سال سن در گاراژ کمک کند.)

Max’s father was allowed to help at the age of 13.

(پدر او اجازه داشت در سن 13 سالگی کمک کند.)

need not not to have to Max need not worry about his future.
(ماکس نیازی ندارد در مورد آینده اش نگران باشد.)Max’s father did not have to worry about his future either.(پدر او مجبور نبود در مورد آینده اش نگران باشد.)
should/ought to to be supposed to/to be expected to/to be to

Max should work in the garage more often.

(ماکس باید بیشتر در گاراژ کار کند.)

Max’s father also was supposed to/was expected to/was to work in the garage often.

(پدر ماکس هم باید [قرار بود] اغلب در گاراژ کار کند.)

میتوانیم از شکل جایگزین در زمان حال هم استفاده کنیم. (به جز could) به مثال زیر توجه کنید:

Max can change tyres. = Max is able to change tyres.

در مورد could و is able to

علاوه بر اینکه could و was/were able to به عنوان شکل گذشته فعل can مورد استفاده قرار می گیرد، از آن برای نشان دادن توانایی های کلی مثل حس کردن، شنیدن، دیدن، بوییدن، مزه کردن و … به همراه فعل هایی مثال feel, hear, see, smell, taste, remember  و … نیز استفاده می گردد. اما دو فعل was/were able to زمانی باید استفاده شوند که در مورد توانایی خاص در زمان گذشته صحبت می کنیم (مثلا باز کردن یک قفل یا …)

امیدواریم که این مقاله نیز برای شما عزیران مفید واقع شده باشد. برای آشنایی بیشتر با فعل کمکی Would  می توانید مقاله ای را در این باره مطالعه کنید.

 

فعل کمکی would

افعال مدال در زبان انگلیسی توانایی، اجازه، امکان انجام و … را در جمله نشان می دهند. شکل افعال مدال با توجه به زمان جمله تغییر پذیر است و باید در زمان استفاده از آنها به زمان جمله توجه ویژه ای داشته باشید. به طور کلی افعال مدال (modal verbs)، افعال can, could, may, might, must, need not, shall/will, should/ought to را شامل می شود که در این مقاله قصد داریم منحصرا گرامر فعل کمکی would را بررسی کنیم و به شما آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

 

فعل کمکی مُدال would چه کاربرد هایی دارد؟

1- به هنگام تصمیمات آنی: گاهی در لحظه تصمیم می گیرید تا کاری را انجام دهید. برای بیان این تصمیم آنی و در لحظه، می توان اینطور گفت:

I would be happy to help you with preparation for your exam.

خوشحال می شم اگر که بتونم برای آمادگی امتحان فردا کمکت بکنم

2- پرسش مودبانه از کسی: مثال ساده برای این مورد زمانی است که می خواهید در یک میهمانی از کسی بپرسید که چای یا قهوه میل دارد یا خیر؟ در چنین مواقعی برای اینکه پرسش مودبانه از مخاطب داشته باشید تا بدانید میل دارد و یا برای دادن پیشنهاد اینکه کاری برایش انجام دهید از فعل کمکی would باید استفاده کنید. به عنوان مثال:

 

A: Would you like a cup of coffee?

B: Yes, I would.

نکته: Would Like به معنای “میل داشتن” خواسته ی مخاطب را مودبانه می پرسد و با دوست داشتن متفاوت است.

 

3- شرایط فرضی: معمولا شرایط فرضی را در قالب “جملات شرطی نوع دو” بیان می کنیم. برای بیان شرایط فرضی الزاما نیازی به استفاده از جمله های شرطی نیست و می تواند به تنهایی نیز استفاده شود. به مثال ها دقت کنید:

It would be nice to buy a new car, but we can’t afford it.

خیلی خوب میشد اگر یک ماشین جدید می‌خریدیم اما وسعمون نمی‌رسه.

It would be nice to have a barbecue.

خیلی خوب میشه اگر که یه باربیکیو داشته باشیم.

Nobody would believe me if I told them I had seen a UFO.

هیچکس باور نمیکنه اگر که بگم من یه بشقاب پرنده دیدم

 

 

4- عادات و برنامه های گذشته (جایگزین used to): همانند زمانی که از ساختار used to و هنگامی که از Past Simple برای بیان برنامه های روتین در گذشته و عادات گذشته صحبت می کنیم می توانیم از Would استفاده کنیم.

 

بیشتر بخوانید: کاربرد used to و ساختار آن

When I went to school, I walked for half an hour every day.

بعد گفته شد که می توان used to را جایگزین گذشته ساده کرد:

When I went to school, I used to walk for half an hour every day.

حالا می توان گفت که به جای used to‌ همچنین می توان از Would‌ استفاده کرد:

When I went to school, I would walk for half an hour every day.

هر سه جمله به این معنا هستند:  وقتی که مدرسه رفتم، هر روز نیم ساعت پیاده روی میکردم

When we were children, we lived by the sea. In summer, if the weather was fine, we would all get up early and go for a swim.

بچه که بودیم، کنار دریا زندگی می‌کردیم. در فصل تابستان، اگر هوا خوب بود، همگی زود از خواب بیدار می‌شدیم و می‌رفتیم شنا.

 

5- آینده در گذشته: در مواقعی که درباره زمان گذشته و هرآنچه که در آینده آن زمان قرار بوده اتفاق بیفتد صحبت می کنیم باید از would استفاده کنیم.

She promised she would send a postcard from Paris.

اون قول داد که از پاریس کارت پستال میفرسته

When I was working in Sweden last year, I thought I would move to the US. It never happened.

سال گذشته که تو سوئد زندگی میکردم،فکر میکردم که به آمریکا میرم ولی هیچوقت این اتفاق نیفتاد

 

6- برای نشان دادن بی میلی در گذشته: وقتی می خواهیم در مورد مخالفت و بی میلی فردی در گذشته را تعریف کنیم از would استفاده می کنیم.

My grandma wouldn’t eat previous night’s leftovers. She would say they were stale.

مادربزرگم شام شب گذشته رو میل نمیکرد اون میگفت که همیشه غذاها فاسد شدن

امیدواریم که با گرامر فعل کمکی would آشنا شده باشید. در صورت داشن هر گونه سوالی می توانید آن را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید.

وجه وصفی در انگلیسی

یکی از مباحث گرامری در زبان انگلیسی وجه وصفی یا همان عبارات قیدی (adverbial clause) است. یادگیری عبارات وجه وصفی در انگلیسی به ما کمک می کند تا برای توصیف شرایط در در زمان های مختلف بتوانیم به درستی از آنها استفاده کنیم.

 

وجه وصفی چیست و چه کاربردی دارد؟

وجه وصفی چیست؟ وجه وصفی (Participles) در واقع شکلی از فعل است که حالت و چگونگی عملی را به صورت واقعیت بیان کند. وجه وصفی در حال از ترکیب فعل و ing و برای زمان گذشته از اضافه شدن (ed, d, t, en, ,n) به آخر فعل به دست می آید و معمولا عبارات وصفی در مورد فاعل جمله توضیح می دهند. توجه داشته باشید که هرگز نباید وجه وصفی زمان حال را با مصدر (Gerund) اشتباه گرفت، به این علت که اسم مصدر (Gerund) نشان دهنده عملی در یک مفهوم کلی است، در حالی که وجه وصفی حال انجام واقعی عملی را به صورت مستمر بیان می کند. در جدول زیر مثالهایی برای زمان حال و گذشته وجه وصفی را مشاهده می کنید.

past-present-participles

 

کاربرد وجه وصفی: وجه وصفی همانطور که از اسمش پیداست در جمله به جای صفت به کار می رود. در جمله های زیر بخشی که وجه وصفی را شامل می شود را به صورت بولد شده مشخص کرده ایم:

.The man carrying the bricks is my father

ترجمه: مردی که آجرها را جا به جا می کند پدر من است.

.She showed us a plate of scones crammed with cream

ترجمه: او به ما یه بشقابی از کیک که با خامه تزئین شده بود را نشان داد.

 

وجه های وصفی در انگلیسی در 3 زمان استفاده می شود:

1.وجه وصفی حال (present participle)

2.وجه وصفی گذشته (past participle)

3.وجه وصفی کامل (perfect participle)

 

1. وجه وصفی حال (present participle)

این وجه وصفی معمولا به عنوان صفت به کار رود و در مورد اسم ها در جمله توضیح می دهد. اما برای نمایش زمان انجام افعال نیز کاربرد دارد. با اضافه کردن ing به آخر فعل می توان وجه وصفی حال ساخت. عبارت شامل وجه وصفی در زمان حال همیشه با ing به پایان می رسد.

(آبی که در حال جوشیدن است) boiling water

(طبیعتی که از آن مراقبت می شود) caring nature

 

 

مثال:

The winning athlete gets a trophy.

ورزشکار برنده، جایزه می گیرد. (در این جا winning  در مورد athlete توضیح می دهد و او را توصیف می کند.)

Knocking at the door, he demanded admission.

در حالی که داشت در میزد، اجازه میخواست.

 

 

2. وجه وصفی گذشته (past participle)

برای ساختن وجه وصفی گذشته از فعل های با قاعده همانند ساختن زمان گذشته افعال نتها باید به آخر آن ها ed اضافه کنید. به عنوان مثال:

Deceived by his friends, he commited the crime.

در حالی که توسط دوستانش اغفال شده بود، مرتکب جرم شد.

اما برای ساختن وجه وصفی از افعال بی قاعده برای افعال مختلف از  (( n , -d, -en, -t))  استفاده می شود. به نمونه های زیر توجه کنید:

Swollen- burnt- hoped- broken.

حتی ممکن است برخی از افعال بدون تغییر باقی بمانند و نشانه ای از زمان گذشته را با خود به همراه نداشته باشند. و تغییری نکنند. مثل:

Cut- set

She placed the cut flowers in the vase.

اون گل های قطع شده را در گلدان گذاشت.

گرامر وجه وصفی

3. وجه وصفی کامل (perfect participle)

از ترکیب having همراه با شکل سوم فعل می توانید وجه وصفی کامل بسازید. به مثال زیر توجه کنید:

Having rested for a while, we continued our journey.

بعد از کمی استراحت، سفرمان را ادامه دادیم.

 

عبارات وصفی (participle phrases)

عبارات وصفی گروهی از وجه های وصفی هستند که همراه با کلمات دیگری در جمله به عنوان صفت عمل می کنند. معمولا عبارات وصفی در مورد فاعل جمله توضیح می دهند.

مثال :

Wearing his new suit, Bill went to work.

در حالی که لباس جدیدش رو پوشیده بود، بیل به سرکار رفت.

Leaving the store, he hailed a taxi.

در حالی که داشت فروشگاه رو ترک می کرد، یک تاکسی گرفت.

 

امیدواریم که آموزش وجه وصفی در انگلیسی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. یادگیری صحیح گرامر نقش بسیار مهمی در یادگیری لغات انگلیسی دارد و به شما کمک می کند تا علاوه بر تقویت 4 مهارت اصلی زبان انگلیسی و کسب آمادگی لازم برای شرکت در آزمون های معتبر زبان انگلیسی، در مکالمات خود بتوانید به شکل صحیح از لغات و اصطلاحات در زمان های مناسب استفاده کنید.