نوشته‌ها

گرامر جملات خبری

جملات خبری در زبان انگلیسی همانند کاربردی که در زبان فارسی دارد، هنگام اعلام خبر جدید، اطلاع دادن در مورد موضوعی و بیان وقایع طبیعی مورد استفاده قرار میگرد و با نقطه به پایان میرسد. همانند هر دستور زبان دیگری، گرامر جملات خبری در انگلیسی نیز از قواعد خاصی پیروی میکند که با ارائه مثالهای ساده و کاربردی روزمره شما را با قواعد این دسته از جملات آشنا خواهیم کرد.

 

بیشتر بخوانید: پرکاربردترین عادات روزمره به انگلیسی

کاربرد جمله خبری (DECLARATIVE SENTENCE)

همانطور که گفتیم جمله خبری جمله ای است که خبر و اطلاعاتی را به ما می دهد. این نوع از جملات چه در انگلیسی و در زبانهای دیگر حتما باید با نقطه به پایان برسد. به مثالهای زیر دقت کنید:

I usually play the piano on weekends.

من معمولا آخر هفته ها پیانو میزنم.

 

.Sali coulden’t pass the exam

سالی نتوانست در امتحان قبول شود.

water boils at 100° C.

آب در دمای ۱۰۰ درجه می جوشد.

کلمات در زبان انگلیسی

اگر که با انواع کلمات در زبان انگلیسی به خوبی آشنایی ندارید این بخش را مطالعه کنید. اما اگر از تسلط خوبی تسبت به نقش و حایگاه کلمات در جمله دارید می توانید با عبور از این بخش مستقیما به سراغ پاراگراف بعدی که درباره ساختار جملات خبری توضیح دادیم بروید.

 

۱- فاعل نقشی است که تعیین می کند چه کسب فعل مورد نظر را انجام داده است. این کلمه می تواند یک ضمیر فاعلی، اسم، یا اسم خاص باشد، مثل:

I / he / she / it / we / you / they / Sam / my sister / the students / your teacher

 

۲- مفعول شخص یا شیء است که فعلی روی آن انجام میگیرد. این کلمه می تواند یک ضمیر مفعولی یا یک اسم یا اسم خاص باشد. مثل:

………/Me/ you / him / her / it / us / you / them

 

۳- افعال کمکی افعالی هستند که از آنها برای سوالی و منفی کردن جملات استفاده می کنیم.

Am/ is/ are/ was/ were/ can/ could/ may/ might/ must/ should/ will/ have/ has/ had

۴- افعال اصلی به هر فعل غیر از افعال کمکی ،فعل اصلی گویند، مثل:

Walk / work / speak / teach / listen / sit / climb / get up / return / order / change / grow

۵- قیدهای تکرار میزان تکرار عمل را در واحد زمان نشان می دهند. این قیدها عبارتند از:

Always / usually / often / sometimes / seldom / never

 

۶- قیدهای حالت معمولا” پسوند ly– دارند و فعل را توصیف می کنند. مثل:

 

 

ساختار جملات خبری در زبان انگلیسی

برای اینکه جمله ساختار خبری داشته باشد باید ترتیب کلمات در جمله به سبک زیر رعایت شود:

قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول + فعل اصلی + قید تکرار + فعل کمکی + فاعل

Mary often speaks loudly in english class .

ماری اغلب در کلاس انگلیسی بلند صحبت می کند.

 

ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که چرا طبق ساختاری که معرفی کردیم در جمله بالا جای برحی از کلمات خالی است؟ نکته مهم این است که هیچ لزومی ندارد تمام قسمت هایی که در ساختار جملات معرفی کرده ایم در جمله ما معادل داشته باشند. اما حتما جایگاه کلمات با توجه به نقشی که دارند باید باید رعایت شود تا از لحاظ گرامری جمله ای که میسازیم صحیح باشد.

منفی کردن جملات خبری در انگلیسی

همانطور که توضیح دادیم از افعال کمکی برای سوالی و خبری کردن جملات استفاده می شود. برای منفی کردن جملات خبری نشانه منفی ( not /n’t) را به فعل کمکی اضافه می کنیم.

فاعل – گزاره (فعل اصلی، فعل کمکی، نشانه منفی ساز) – مفعول – قید مکان – قید زمان

به مثال زیر دقت کنید.

She didn’t go to schoole yesterday

سوالی کردن جملات خبری در انگلیسی

سوالی کردن در گرامر جملات خبری نیز با جا به جا کردن فاعل و فعل کمکی انجام می شود. بعنوان مثال حالت سوالی جمله بالا به این شکل خواهد بود:

Did she go to schoole yesterday.
سایر مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی
گرامر حال استمراری در انگلیسی

یکی از بحث های رایج و پرکاربرد در گرامر زبان انگلیسی به گرامر حال استمراری مربوط می شود. این گرامر همانند زمان حال استمراری در فارسی است و برای بیان کارهایی که در زمان حال در حال وقوع هستند استفاده می شود. در این مقاله به هر آنچه که برای ساخت جملات مربوط به این زمان و نحوه پرسشی و منفی کردن جملات باید بدانید می پردازیم و نکات و استثنائات را بررسی خواهیم کرد.

ساختار جمله در گرامر حال استمراری

همانطور که گفتیم زمان حال استمراری برای بیان کارهایی که هم اکنون در حال اجرا هستند مورد استفاده قرار می گیرد. برای ساخت این دسته از افعال باید فعل  (be (am, is, are را به همراه مصدر ing- دار فعل مورد نظر بیاورید. با این صورت:

    ادامه جمله  + ing  +  فعل  + am,is ,are + فاعل

به مثال های زیر توجه کنید:

am not speaking.
we are eating dinner now. please call us later.

ترجمه جملات در حال استمراری

ترجمه جملاتی که زمان آنها حال استمراری را نشان می دهد اغلب مانند ترجمه زمان ماضی نقلی است. مثلا در جمله : “او اکنون در کلاس نوشته است.” نشان دهنده زمان حال استمراری است در حالی که پسوند است که به اخر اسم مفعول نشسته اضافه شده ترجمه ای همانند فرمول ماضی نقلی را در زبان فارسی را برایمان تداعی می کند.
 گرامر حال ساده استمراری

نشانه های حال استمراری در جملات

۱- گرامر زمان حال استمراری اغلب با قیدهای زمانی مانند : now , at present , at this moment , just now , for the time being به کار می رود. با دیدن این قید های زمانی می توانید به راحتی حدس بزنید که در باره کاری که در حال انجام است در جمله صحبت می شود. به جملات زیر دقت کنید:
 at present, i am writing an essay about present continues for you.
در حال حاضر من در حال نوشتن مقاله ای پیرامون حال استمراری برای شما هستم.
۲- در صورتی که ابتدای جمله ای با وجه امری (مثبت یا منفی) آغاز شود ادامه جمله زمان حال استمراری را نشان می دهد.
look! there is a big resaurant!
نگاه کن! اونجا یه رستوران بزرگه!
 Don’t shot! the baby is sleeping!
فریاد نزن! بچه خواب هست!
۳) اگر بعد از فعل امری بلافاصله کلمه here, there بیاید به جای حال استمراری بایستی از زمان حال ساده ای استفاده شود که فعل بر فاعل جمله مقدم است
Look! the football team is coming here.
نگاه کن! تیم فوتبال به اینجا می آید.

کاربرد گرامر حال استمراری در انگلیسی

۱-اصلی ترین کاربرد این افعال برای زمانی است که کار ها و فعالیت هاییست که در حال رخ دادن اند.

Now you are learning Present Continuous tens

هم اکنون شما در حال یادگیری زمان حال استمراری هستید.

.I am teaching English now

من دارم انگلیسی درس می دهم.

 

۲- بیان اتفاقاتی که به تازگی رایج شده اند.

.A lot of people are immigrating to Canada nowadays

این روزها افراد زیادی به کانادا مهاجرت می کنند.

It is getting colder these days.

این روزا هوا داره سرد میشه

۳- صحبت های رایج و عمومی، کار های موقتی و اتفاقاتی که نزدیک به زمان حال اتفاق می افتند.

?What are you doing these days

این روزا چیکار می کنی؟

Well, I am learning English. Also I am teaching in an institute.

خب. دارم زبان یاد میگیرم. همچنین در یک آموزشگاه هم تدریس می کنم.

 

۴- موضوعی که تغییر می‌کند، توسعه پیدا می کند و بهتر می شود.

Your English is improving

انگلیسی شما دارد بهتر می‌شود.

The climate is changing rapidly

آب و هوا به سرعت دارد تغییر می‌کند.

۵- برای بیان کار هایی که اذیتتان می کند.

She is nagging all the time that’s why I am getting divorced.

اون مدام داره غر میزنه. بخاطر همینه که دارم ازش جدا میشم

.He is always lying to me, that is the reason why I hate him

اون همیشه بهم دروغ میگه. به همین دلیله که ازش متنفرم.

 

۲- برای اشاره به اتفاقاتی که در آینده قرار است رخ بدهند.

.Next week I am visiting my doctor

هفته آینده دکتر را ملاقات می کنم.

They are getting married next mont

آنها هفته بعد ازدواج می کنند.

 

منفی کردن زمان حال استمراری

منفی کردن جملات در زمان حال استمراری بسیار کار ساده ایست. تنها کاری که لازم است انجام بدهید این است که بعد از فعل To Beیک Not اضافه کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

.He is not listening to music at the moment

اون الان موزیک گوش نمیده

.We are not playing football match

ما مسابقه فوتبال تماشا نمی کنیم.

 

آموزش گرامر حال استمراری

سوالی کردن جملات حال استمراری (Present Continuous)

برای سوالی کردن نیز فعل To Be باید به اول جمله بیاید، پس از آن فاعل و سپس بقیه جمله را بدون تغییر بیاورید. به مثال های زیر توجه کنید:

ادامه جمله  + ing  +  فعل  + فاعل + am,is ,are

?Is she whatching TV

آیا او تلویزیون تماشا می کند؟

.No, she isn’t. She is talking on the phone

نه. اون داره با تلفن صحبت میکنه.

?Are they cooking

اونا دارن غذا میپزن؟

.Yes, they are all cooking dinner for the guests

بله، اونها دارن برای مهموناشون شام میپزن.

 

نکات مهم و استثنائات در اضافه کردن ing

۱- برخی از افعال در زبان انگلیسی هستند که در زمان های استمراری به کار نمی روند. به این گونه افعال که معمولا برای بیان استمرار استفاده می شوند و برای انجام ان ها نیرو و اراده ای به کار نمی رود افعال خودکار یا (Automatic verb ) یا افعال حرکتی گویند. افعالی که در جدول پایین آورده ایم از این دسته هستند و در حالت استمراری با am/is / are هرگز ing نمیگیرند. مثال:

I believe this is not true.  (I’m believing this …)

معتقدم که این موضوع درست نیست.

 

معنا فعل معنا فعل
تصور کردن imagine تصور کردن suppose
درک کردن realize دیدن see
احساس کردن feel استنباط کردن understand
پنداشتن think توجه کردن notice
بخشیدن forgive داشتن have
بو دادن smell مالک بودن possess
مزه دادن taste به نظر رسیدن seem
فراموش کردن forget خواستن want
معتقد بودن believe شنیدن hear
به خاطر اوردن remember تشخیص دادن recognize
دانستن، شناختن know مالک بودن own
بدهکار بودن own امیدوار بودن hope
تنفر داشتن از hate متعلق بودن belong to
احتیاج داشتن need ارزو داشتن wish
تنفر داشتن از dislike دوست داشتن like

 

۲- برای تبدیل افعالی که حرف قبل حرف آخر آنها یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، به زمان حال استمراری،حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit –> sitting        fix –> fixing

۳- در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد، دوبار تکرار می‌شود اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

 

travel – travelling (انگلیسی بریتانیایی)

travel – traveling (انگلیسی آمریکایی)

 

۴٫ اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie –> lying

۵- برای تبدیل افعال تک بخشی که به حرف بی صدا ختم می شوند و حرف قبل آن حرف صدادار است، باید حرف بی صدای آخر آن را دو برابر کنید.

Run –> Running                           Stop –> Stopping                          Hit –> Hitting

۶- برای تبدیل افعالی که دو بخشی یا پند بخشی هستند، به حرف بی صدا ختم می شوند و در سیلاب آخرشان حرف صدادار وجود دارد و استرس کلمه روی سیلاب اخر انها باشد، حرف بی صدای آخر را دو برابر می کنیم.

Admit –> Admitting                       Begin –> Beginning

۷- اگر فعلی با حرف e به پایان برسد، برای اضافه کردن ing به آن، حرف e را باید از آخر آن حذف کنید، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye است.

Come –> coming                 Agree –> agreeing

نکته: افعال Age, dye, singe از این قاعده مستثنا هستند.

Age = Ageing، Dye = Dyeing ، Singe = Singeing

در این مقاله انواع حالتهای جمله و استثنائاتی که در گرامر حال ساده استمراری را بررسی کردیم. امیدواریم که این آموزش برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد. برای مطالعه بیشتر درباره آموزشهای گرامری در سایت استاد سجادی می توانید به لینک های زیر مراحعه کنید.