نوشته‌ها

کلمات مخفف در زبان انگلیسی

رایج ترین سرواژه ها و کلمات مخفف در انگلیسی

/
سر واژه ها، علائم اختصاری و کلمات مخفف در انگلیسی کاربرد بسیا…