نوشته‌ها

یادگیری زبان انگلیسی با اخبار

یادگیری زبان انگلیسی با اخبار

/
یکی از روش هایی که برای یادگیری زبان انگلیسی وجود دارد، دنبال کرد…
تقویت لهجه زبان انگلیسی

تقویت لهجه زبان انگلیسی

/
زمانی که میخواهید یک زبان جدید یاد بگیرید، تلفظ صحیح کلمات بسی…