نوشته‌ها

گرامر be going to

یکی از پرکاربردترین ترکیب های گرامری در زبان انگلیسی و خصوصا مکالمه به آینده تصمیمی یا همان (be going to) میشود. استفاده از این گرامر هنگامی است که میخواهیم از یک نتیجه‌گیری منطقی یا یک برنامه از پیش تعیین شده صحبت کنیم. در ادامه شما را با ساختار گرامر be going to، سوالی و منفی کردن جملات و کاربرد آن آشنا می کنیم.

 

ساختار گرامر Going to

Going to یک زمان خاص را شامل نمی شود بلکه در هر زمانی نمی توانیم از آن استفاده کنیم و درباره قصد انجام کاری در آینده صحبت کنیم. Going to یک ساختار ویژه است که برای گفتگو در مورد آینده استفاده می شود. این ساختار به شرح زیر است.:

 

 to مصدر با + going + افعال be + فاعل 

فعل be فعل های Am is are was were را شامل می شود. به چند مثال زیر دقت کنید:

David is going to go to swimming.

Sara is going ti speak her teacher.

گرامر be going to

سوالی کردن

برای سوالی کردن همانند بسیاری دیگر از قواعد گرامر انگلیسی، در جملات با going to باید جای فعل be را با فاعل عوض کنیم.

منفی کردن

منفی کردن این زمان با قرار دادن not بعد از فعل be و قبل از going to درست می‌شود.

تفاوت گرامر Going to و will

کاربرد و استفاده از going to

1- زمانی که قصد انجام کاری را داریم از going to استفاده می کنیم. با این صورت که قبل از صحبت کردن درمورد موضوع مورد نظر تصمیم خود را گرفته ایم. به این مثال های زیر توجه کنید:

They are going to drive all the way to Alaska.

.آنها قصد دارند تمام روز را به سمت آلاسکا رانندگی کنند

2- کاربرد دیگر گرامر going to برای پیش بینی آینده است. به این صورت که چیزی که فکر می کنیم اتفاق خواهد افتاد را به زبان می آوریم. در اینجا چند مثال آورده شده است:

The weather is cloudy. It is going to rain tomorrow.

هوا ابری است. فردا باران خواهد بارید.

امیدواریم که آموزش این بخش از گرامر زبان انگلیسی برایتان مقید واقع شده باشد. برای مشاهده سایر مقالات مربوط به گرامر به لینکهای زیر مراجعه کنید: