• 1- مشخصات (زبان آموز)

 • 3. شرایط ثبت نام

 • 1. مبالغ پرداختی فقط به شماره کارت 7954-5241-7210-5041 واریز شود و رسید به شماره 09393788510 تلگرام شود و یا در صورت پرداخت آنلاین، فقط از طریق وبسایت رسمی آقای سجادی به نشانی www.msajadi.com انجام شود. در غیر این صورت هر گونه پرداختی نامعتبر است.
 • 2. هزینه کلیه کلاس ها به صورت ساعتی محاسبه می شود.
 • 3. کنسلی مجاز در هر ۱۰ جلسه برای زبان آموزان، حداکثر دو جلسه میباشد و درصورتیکه با هماهنگی قبلی با موسسه باشد (از ۲۴ ساعت قبل از برگزاری کلاس)، بلامانع است. کنسلی در همان روز برگزاری کلاس به منزله تشکیل کلاس می باشد و هزینه یک جلسه از زبان آموز کسر خواهد شد.
  • تبصره الف. چنانچه در دوره VIP ثبت نام می کنید، کنسلی در روز به منزله غیبت شما محسوب نمیشود و از تعداد جلسات شما کسر نمیگردد.
 • 4. چنانچه استاد در روز برگزاری کلاس کنسل کند، علاوه بر جلسه کنسل شده استاد موظف است یک جلسه اضافه بر تعداد جلسات مقرر برگزار نماید.
 • 5. بعد از ثبت نام در هر دوره جابجایی روز و ساعت کلاس فقط یک بار با هماهنگی استاد ممکن است.
 • 6. در صورت عدم رضایت از استاد و تصمیم به تغییر استاد باید این امر حتما تا پایان جلسه دوم صورت پذیرد و در غیر این صورت ممکن نخواهد بود.
 • 7. زبان آموز باید یک جلسه قبل از پایان ترم نسبت به تمدید ترم یا دوره خود اقدام نمایند. در غیر این صورت موسسه هیچ مسئولیتی در قبال برگزاری کلاس با استاد قبلی به عهده نمی گیرد.
 • 4. شرایط انظباطی

 • 1. زبان آموز موظف به رعایت ادب و نظم و احترام به استاد می باشد.
 • 2. آوردن همراه به کلاس درس ممنوع می باشد.
 • 3. ضبط هر گونه صدا و تصویر در کلاس ممنوع می باشد.
 • 4. استفاده از تلفن همراه در کلاس ممنوع می باشد.
 • 5. زبان آموز موظف است 5 دقیقه قبل از شروع کلاس در موسسه حضور داشته باشد.
 • 6. استعمال دخانیات در موسسه ممنوع است.
 • 7. مطرح کردن هر گونه مسائل عقیدتی، سیاسی و مذهبی خارج از موارد قرارداد بوده و در صورت انجام، زبان آموز اخراج گردیده و هزینه های پرداختی به ایشان مسترد نمی گردد.
 • 8. زمان استرداد شهریه طبق قانون استرداد و تشخیص مدریت موسسه تا دوهفته بعد صورت می گیرد.
 • 9. در صورت انصراف از دوره، یک جلسه مازاد بر جلسات برگزار شده محاسبه میگردد و مابقی مبلغ استرداد می گردد.
Register