ضربت المثل انگلیسی

همانطور که میدانید در زبان فارسی ضرب المثل های زیادی را داریم که معنای ظاهری و معنای مورد نظر ما از بیان آنها با هم تفاوت دارند. حتما برای شما نیز پیش آمده است که هنگام انگلیسی صحبت کردن بخواهید از ضرب المثل های فارسی استفاده کنید و اما ترجمه صحیح آن به انگلیسی آگاه نباشید. به همین جهت در این مقاله تعدادی از متداولترین ضرب المثل انگلیسی که معادل آنها را در فارسی داریم را آورده ایم تا بتوانید با به خاطر سپردنشان از آنها در مکالمات ربان انگلیسی، داستان ها و متون عیر رسمی استفاده کنید.

جدول زیر ۸۰ مورد از پرکاربردترین ضرب المثل های انگلیسی (proverbs) را شامل می شود. در ضرب المثل ها شیوه بیان موضوع از گفته های عادی متفاوت است. این عبارت ها کوتاه, دقیق,شیوا,به یاد ماندنی هستند و به ما کمک می کنند تا با کوتاهترین حمله ممکن برای اخطار, نصیحت, پیش گویی یا برداشت انتقادی که از یک موضوع داریم را بیان کنیم.

 

ضرب المثل
معنی
When money speaks, the truth remains silent. وقتی پول حرف می‌زنه، حقیقت سکوت می‌کنه.
.When pigs fly وقت گل نی
.When hell freezes over وقت گل نی
.From A to Z از سیر تا پیاز
.A snake in the grass مار خوش خط و خال
.The pen is mightier than the sword قلم بر شمشیر پیروز است
 .To be under the weather حالم خوب نیست
 .Add fuel to the fire آتیش بیار معرکه
.The apple never falls far from the tree تره به بذرش می ره
.Barking up the wrong tree این گوری که گریه می کنی سرش، مرده نداره
.Another day, another dollar روز از نو، روزی از نو
What is past, is past. گذشته‌ها گذشته
.When in doubt, do nothing روزه‌ی شک‌دار نگیر.
Dreams go by contraries. خواب ظن چپه.
Birds of a feather, flock together. کبوتر با کبوتر باز با باز.
There is no place like home. هیچ‌جا خونه‌ی آدم نمی‌شه.
Too many cooks, spoil the broth. آشپز که دو تا شد، آش یا شور می‌شه یا بی‌نمک.
Don’t bite off more than you can chew. لقمه‌ی گنده‌تر از دهنت برندار.
Don’t cry over spilled milk. آبی که ریخته دیگه جمع نمی‌شه.
Don’t put off for tomorrow what you can do today. کار امروز به فردا میافکن.
The first step is always the hardest. اولین همیشه سخت‌ترین قدمه.
Barking dogs, seldom bite. سنگ بزرگ علامت نزدنه.
Old habits die hard. ترک عادت موجب مرض است.
Beauty is in the eye of the beholder. علف باید به دهن بزی شیرین بیاد.
A friend in need, is a friend indeed. دوست آن است که گیرد دست دوست.
Haste makes waste. عجله کار شیطونه.
The grass is always greener on the other side of the fence. مرغ همسایه غازه.
Nothing hurts like the truth. حقیقت تلخه.
When the dust has settled. وقتی آبا از آسیاب افتاد.
A word before is worth two after. جنگ اول به از صلح آخر.
What goes around comes around. از هر دست بدی، از همون دست می‌گیری.
Whatever comes up is welcomed. هر چه پیش آید خوش آید.
Ask much to have a little. به مرگ بگیر تا به تب راضی بشه.
Always have two strings to your bow. کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کنه.
All abroad and nothing at home. جیب خالی، پز عالی.
Much coin, much care. هر که بامش بیش، برفش بیشتر.
A bird in hand is worth two in the bush. سیلی نقد به از حلوای نسیه‌ست.
The sky will not fall in. آب از آب تکان نخواهد خورد.
No pain, no gain. نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود.
Where there is a will there is a way خواستن توانستن است.
To beat a dead horse. آب تو هاون کوبیدن.
Money doesn’t grow on trees. پول علف خرس نیست.
After death, the doctor. نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب.
When in Rome, do as the Romans do. خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگ جماعت شو.
His days are numbered. پیمانه‌اش پر شده.
All roads lead to Rome. هر جا بری آسمون همین رنگه.
Fish in troubled waters. از آب گل‌آلود ماهی گرفتن
Everyone is in the same boat. تر و خشک با هم می‌سوزن.
Easy come, easy go. باد آورده رو باد می‌بره.
No news is good news. بی خبری خوش خبریه.
All is well that ends well. شاهنامه آخرش خوشه.
Actions speak louder than words. دو صدا گفته چون نیم کردار نیست.
All that glitters isn’t gold. هر گردی گردو نیست.
Better late than never. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.
The blind leading the blind. کوری عصاکش کور دگر شود.
Don’t count your chickens before they hatch. جوجه رو آخر پاییز میشمرن.
The pot calling the kettle black. دیگ به دیگ می‌گه روت سیاه.
Don’t look a gift horse in the mouth. دندون اسب پیشکشی را نمی‌شمردند.
It takes two to tango. یه دست صدا نداره.
Seeking water in the sea. آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم.
To get up on the wrong side of bed. از دنده چپ بلند شده.
Light come, light go. باد آورده رو باد می‌بره.
Don’t judge a book by its cover. کسی رو از روی ظاهر قضاوت نکن.
To have a finger in every pie. نخود هر آشی شدن
There is no smoke without a fire. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.
To fall from the frying pan into the fire. از چاله توی چاه افتادن
A burnt child, dreads the fire. مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید می‌ترسه.
Harp on one string. پا توی یه کفش کردن.
You can’t have your cake and eat it, too. هم خر رو می‌خوای هم خرما رو!
You may end him but you’ll not mend him. توبه گرگ مرگه.
You pay your money and you take your chance. هر چقدر پول بدی، همون‌قدر آش می‌خوری.
You want something done right, do it yourself. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.
You can’t keep a man down. خواستن توانستن است.
See no evil, hear no evil, speak no evil. شتر دیدی، ندیدی.
I am scrapping the bottom of the barrel. کفگیرم به ته دیگ خورده.
You must lie on the bed you have made. خود کرده را تدبیر نیست.
You are a backseat driver. کنار گود نشستی می‌گی لنگش کن.
You may know by a handful the whole sack. مشت نمونه‌ی خرواره.
You can’t dance at two weddings. نمی‌تونی با یه دست دو تا هندوانه برداری.
You can’t mend a broken egg. آبی که ریخته رو نمی‌تونی جمع کنی.

 

امیدواریم که این مقاله برایتان مقید واقع شود و بتوانید با تنرین و تکرار کافی و به کار بردن این ضرب المثل ها مکالمه زبان انگلیسی حود را بهبود ببخشید. اگر که به دنبال معنا انگلیسی ضرب المثلی در زبان فارسی هستید و آن را در جدول بالا مشاهده نمیکنید در بخش کامنتها با ما در میان بگذارید تا در اسرع وقت ترجمه آن را در اختیارتان قرار دهیم.

مقالات مرتبط:

عادات روزمره به انگلیسی
یکی از ابتدایی ترین مواردی که در تقویت مکالمه زبان انگلیسی حائز اهمیت است، صحبت کردن درباره فعالیت ها و عادات روزمره به انگلیسی است. در موسسات آموزش زبان انگلیسی و در کلاس های خصوصی مکالمه که برای افراد در تمامی سنین برگزار می شود، هدف اول این است که زبان آموزان بتوانند خودشان را به انگلیسی معرفی کنند، اصطلاحات رایج در احوال پرسی ها را یادبگیرند و درباره کارهایی که در طول روز انجام می دهند به راحتی صحبت کنند. به همین جهت در این مقاله برخی از اصطلاحات و کارهایی را که روزانه با آنها سروکار داریم را آورده ایم تا بتوانید با یادگیری آنها مکالمه خود را تقویت کنید.

عادات روزمره به انگلیسی با تفکیک محیط:

کارها و فعالیت های روزمره به انگلیسی مثل زبانهای دیگر، در محیط های مختلف اتفاق میافتند. در ادامه پرکاربردترین آنها را به تفکیک توضیج میدهیم:

 • اصطلاحات روزمره انگلیسی درباره محیط خانه
 • اصطلاحات روزمره انگلیسی درباره مسیرها
 • اصطلاحات روزمره انگلیسی درباره محیط کار
 • اصطلاحات روزمره انگلیسی درباره مدرسه
 • اصطلاحات روزمره درباره انگلیسی محیط های دیگر مانند: باشگاه، فروشگاه، بیمارستان، دانشگاه و …

 

اصطلاحات روزمره انگلیسی درباره محیط خانه

 معنی عبارت  معنی
عبارت
انجام دادن تکالیف Do homework از خواب بیدار شدن Wake up
استراحت کردن Relax  از خواب / تختخواب بلند شدن Get up
چُرت زدن Take a nap دوش گرفتن / حمام کردن Take a Shower / Take a bath
روزنامه خواندن / مجله خواندن Read the (newspaper) / Read a magazine لباس پوشیدن و آماده شدن Get dressed
کتاب خواندن Read a book صبحانه سِرو کردن / صبحانه خوردن Have breakfast / Eat breakfast

چک کردن ایمیل / چک کردن تلگرام / اینستاگرام

Check email / Check Telegram / Instagram نهار سِرو کردن / نهار خوردن Have lunch / Eat lunch
تلویزیون دیدن / فیلم دیدن Watch TV / Watch a film (movie)

شام سِرو کردن / شام خوردن

Have dinner / Eat dinner
رادیو گوش کردن / موسیقی گوش کردن Listen to radio / listen to a music نهار پختن / نهار درست کردن Cook lunch / Make lunch
مسواک زدن Brush teeth شام پختن / شام درست کردن Cook dinner / Make dinner
آرایش کردن Make up تمیز کردن خانه Clean the house
به خواب رفتن Go to sleep  شانه کردن موها / بُرس زدن موها Comb hair / Brush hair

استفاده از قید های تکرار در جملات انگلیسی:

هنگامی که میخواهیم از تکرار کردن یک کار به صورت روتین صحبت کنیم از قیدهای تکرار استفاده می کنیم. به مثال های زیر دقت کنید:

How often do you have breakfast?

هرچقدر یکبار تو صبحانه می خوری؟

I often have breakfast.

من اغلب صبحانه می خورم.

 How often do you make dinner?

هر چند وقت یکبار تو شام درست می کنی؟

I rarely make dinner.

من به ندرت شام درست می کنم.

 

اصطلاحات روزمره انگلیسی درباره مسیرها

معنی عبارت  معنی عبارت
به خواربار فروشی رفتن Go to the grocery store بچه ها را به مدرسه بردن Take children to school / Drop off the kids
دنبال بچه ها رفتن Pick up the kids اتوبوس گرفتن به مدرسه Take the bus to school
برگشتن به خونه/ رفتن به خونه / رسیدن به خونه Come (back) home / Go home / Get home رانندگی کردن تا محل کار Drive to work / Go to work
به مهمانی رفتن go to party  به مدرسه رفتن /  به کالج رفتن /  به دانشگاه رفتن Go to school / Go to college / Go to university

برای استفاده از کارهای روزمره در مکالمه ها معمولا از زمان حال ساده استفاده می کنیم. به چند مثال درباره کاربرد کارهای روزمره در انگلیسی توجه کنید:

 Does your brother exercise?

داداشت ورزش میکنه؟

 Yes, he does.

بله، ورزش میکنه.

 When does he go to gym?

ساعت چند میره باشگاه؟

 He goes to gym at 8 in the evening.

ساعت ۸ عصر میره باشگاه.

اصطلاحات روزمره انگلیسی درباره محیط کار

معنی عبارت  معنی عبارت
به دفتر کار رفتن Go to office کار کردن Work
صحبت کردن با همکاران Talk with colleagues (co workers) مشتری داشتن Have a customer
صحبت کردن با رئیس / مدیر Talk with the boss کمک کردن به مشتری Help a customer

گاهی اوقات در جملات انگلیسی از گذشته ساده نیز استفاده می کنیم:

Sara went shopping at 10 p.m yesterday.

سارا دیروز ساعت ۱۰ شب رفت خرید.

I went out with my friends last midnight.

نیمه شب دیروز با دوستام بیرون رفتیم.

 

اصطلاحات روزمره انگلیسی درباره مدرسه

معنی عبارت  معنی عبارت
حرف زدن با معلم / مدیر مدرسه / معاون مدرسه Talk with teacher / Principal / Assistant principal رفتن به کلاس/کتابخانه Go  to class/ library
ترک کردن کلاس / مدرسه Leave the class / School رفتن به دفتر مرکزی Go to main office

سوالات مربوط به عادات و کارهای روزانه:

این سوالات را می توانید درباره کارها و اتفاقات روزمره از دیگران سوال کنید:

 • What time do you usually wake up?  معمولا کی از خواب بیدار می شوی؟
 • How many times a week do you go running?  چند بار در هفته می دوی؟
 • How many times a week do you go jogging?  چند بار در هفته پیاده روی تند می کنی؟
 • What time do you usually go to bed?  معمولا چه ساعتی به رختخواب می روی؟
 • How often do you watch a movie at night?  هر چند وقت یکبار شب ها فیلم نگاه می کنی؟

اصطلاحات روزمره انگلیسی درباره سایر محیط ها

معنی عبارت  معنی عبارت
دیدن دکتر Meet a doctor ورزش کردن Exercise
ملاقات داشتن Have a meeting تمرین ورزشی کردن / نرمش کردن Work out
 بیرون رفتن با دوستان / خانواده Go out with friends / family خرید رفتن Go shopping

یک نمونه مکالمه روزمره انگلیسی

در جملات زیر نمونه ای از مکالمات و صحبت های روزمره به انگلیسی را مشاهده می کنید. با مرور این جملات خواهید دید که با دانستن اصطلاحات رایجی که در این مقاله مرور کردیم به راحتی می توانید با دوستان و همکلاسی هایتان انگلیسی صحبت کنید.

A: Hello, what are you doing? 

سلام. داری چیکار میکنی؟

B: I always go running in the mornings.

 من همیشه صبح ها می دوم

A: Do you go running every day of the week? 

 همه روزهای هفته می دوی؟

B: I usually run from Monday to Friday

معمولا از دوشنبه تا جمعه این کار را می کنم

A: I wish I could go running but I have to work.   

 ای کاش می توانستم بروم بیرون و بدوم اما باید کار کنم

B: Are you going to my birthday party next Sunday?   

شنبه هفته بعد به مهمانی جشن تولد من می آیی؟

A: Sorry but I have to go to church with my family

 ببخشید اما باید با خانواده ام به کلیسا بروم

B: No problem, have a good day

مشکلی نیست، روز خوبی داشته باشی

A: Take care   

مواظب خودت باش

امیدواریم نکاتی که در این مقاله آموزش دادیم به تقویت مکالمه زبان انگلیسیتان کمک کند. و بتوانید با تمرین و تکرار کافی و استفاده از روش هایی نظیر گوش دادن به آهنگ انگلیسی، خواندن کتاب داستان، دیدن فیلم های انگلیسی و.. بتوانید در کوتاه مدت به سطح مطلوبی از مکالمه زبان انگلیسی برسید.

مطالب مرتبط :

هرینه شرکت در آزمون آیلتس

همه ساله عده زیادی از افراد در سراسر جهان با توجه به اهدافی که برای خود تعیین کرده اند در آزمون آیلتس شرکت می کنند. افرادی که قصد مهاجرت برای کار و تحصیل را دارند باید مدرک آزمون آیلتس با نمره ای که کشور و دانشگاه مورد نظرشان تعیین کرده است را داشته باشند و به همین جهت آمادگی برای آزمون آیلتس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه هزینه آزمون آیلتس است که به تازگی افزایش چشمگیری داشته است.

 

هزینه ثبت نام آزمون آیلتس در ایران

 

از آنجایی که هزینه شرکت در آزمون آیلتس هر ساله رو به افزایش است، به شما پیشنهاد می کنیم که پیش از اقدام به ثبت نام در آزمون آیلتس، نسبت تقویت زبان انگلیسی خود تا سطح مطلوبی برنامه ریزی داشته باشید. شرکت در کلاس های تدریس خصوصی آیلتس، استفاده از منابع خودخوان آیلتس شرکت در آزمون ماک آیلتس… روش هایی هستند که که به شما کمک می کنند تا با آمادگی بهتری در آزمون آیلتس شرکت کنید.

دوره های آنلاین و حضوری استاد سجادی فرصت خوبی است تا بتوانید به صورت فشرده و در مدت زمانی که میخواهید زیر نظر یک استاد مجرب آیلتس نکات لازم را یادبگیرید، اشکالاتتان را برطرف کنید و آمادگی لازم را برای حضور در آزمون آیلتس کسب کنید.

 

جهت هماهنگی برای حلسه مشاوره و تعیین سطح از طریق شماره های زیر با ما در تماس باشید: ۲۲۹۰۲۱۳۳-۰۲۱ و ۴۸۸۳۷۵۶-۰۹۱۲

گرامر جملات مجهول

یکی از مباحث گرامری مهم در زبان انگلیسی به گرامر جملات مجهول مربوط می شود. ممکن است که این بخش از گرامر چندان مبحث مهمی به نظر نرسد اما با مثال های که در ادامه بررسی می کنیم خواهید دید که در بسیاری از شرایط به ساحتن جملات نیاز پیدا می کنیم. استفاده از جملات مجهول نه تنها در نوشتار بلکه در گفتار و مکالمات زبان انگلیسی نیز بسیار پر کاربرد است.

 

جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

جملات مجهول همانطور که از نامشان پیداست جملاتی هستند که فاعل آنها شخصی که آن فعل را انجام می دهد مشخص نیست. اما چه زمانی فاعل را نمی آوریم و می توانیم از جملات مجهول استفاده کنیم؟

 1. زمانی که فاعل جمله را می شناسیم اما نمی خواهیم بگوییم که چه کسی آن کار را انجام داده است.
 2. زمانی که نمیدانیم که کسی یا چیزی آن کار را انجام داده است
 3. زمانی که فاعل را می شناسیم و حتی قرار است در جمله درباره او صحبت شود اما مفعول جمله از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 4. علاوه بر سه مورد بالا جملاتی وجود دارند که در زبان انگلیسی تنها به صورت مجهول به کار می روند.

 

فعل مجهول در انگلیسی

 

تفاوت جملات مجهول و معلوم

ساختار جملات معلوم (Active) در زبان انگلیسی به این صورت است که یک فاعل وجود دارد، یک فعل بعد از آن و مفعولی که در مرحله بعدی پس از فعل به کار می‌رود:

Subject + Verb + Object

مثال:

.The Children ate the cake

در جمله بالا کلمه children فاعل جمله (Subject) محسوب می شود. فعلی که در جمله به کار رفته ate است و همانطور که مشخص است کلمه cake مفعول جمله است. این جمله معلوم است برای اینکه آن را به جمله مجهول تبدیل کنیم باید:

تبدیل جمله معلوم به مجهول

 • فاعل، فعل و مغعول را دقیقا مشخص کنید.
 • فاعل جمله را حذف کنید
 • مفعولی که در جمله معلوم وجود داشت را به ابتدای جمله بیاورید

پس از انجام این مراحل باید زمان جمله (Active) را به درستی مشخص کنید.

 • فرم صحیح از فعل Be را با توجه به اینکه مفعول جمله چندم شخص است و اینکه زمان جمله حال یا گذشته است تعیین کنید.
 • حالت Past Participle فعل اصلی را بسازید.
 • برای مثال اگر که فعل اصلی در جمله معلوم wrote باشد حالت آن در past participle می‌شود written. پس کافی است written را بعد از was بگذارید. برای برای تعیین قسمت سوم افعال نیز طبیعتا می دانید که برخی از افعال با قاعده هستند و برخی دیگر به صورت بی قاعده هستند و باید آنها را حفظ باشید.
گرامر حال استمراری در انگلیسی

یکی از بحث های رایج و پرکاربرد در گرامر زبان انگلیسی به گرامر حال استمراری مربوط می شود. این گرامر همانند زمان حال استمراری در فارسی است و برای بیان کارهایی که در زمان حال در حال وقوع هستند استفاده می شود. در این مقاله به هر آنچه که برای ساخت جملات مربوط به این زمان و نحوه پرسشی و منفی کردن جملات باید بدانید می پردازیم و نکات و استثنائات را بررسی خواهیم کرد.

ساختار جمله در گرامر حال استمراری

همانطور که گفتیم زمان حال استمراری برای بیان کارهایی که هم اکنون در حال اجرا هستند مورد استفاده قرار می گیرد. برای ساخت این دسته از افعال باید فعل  (be (am, is, are را به همراه مصدر ing- دار فعل مورد نظر بیاورید. با این صورت:

    ادامه جمله  + ing  +  فعل  + am,is ,are + فاعل

به مثال های زیر توجه کنید:

am not speaking.
we are eating dinner now. please call us later.

ترجمه جملات در حال استمراری

ترجمه جملاتی که زمان آنها حال استمراری را نشان می دهد اغلب مانند ترجمه زمان ماضی نقلی است. مثلا در جمله : “او اکنون در کلاس نوشته است.” نشان دهنده زمان حال استمراری است در حالی که پسوند است که به اخر اسم مفعول نشسته اضافه شده ترجمه ای همانند فرمول ماضی نقلی را در زبان فارسی را برایمان تداعی می کند.
 گرامر حال ساده استمراری

نشانه های حال استمراری در جملات

۱- گرامر زمان حال استمراری اغلب با قیدهای زمانی مانند : now , at present , at this moment , just now , for the time being به کار می رود. با دیدن این قید های زمانی می توانید به راحتی حدس بزنید که در باره کاری که در حال انجام است در جمله صحبت می شود. به جملات زیر دقت کنید:
 at present, i am writing an essay about present continues for you.
در حال حاضر من در حال نوشتن مقاله ای پیرامون حال استمراری برای شما هستم.
۲- در صورتی که ابتدای جمله ای با وجه امری (مثبت یا منفی) آغاز شود ادامه جمله زمان حال استمراری را نشان می دهد.
look! there is a big resaurant!
نگاه کن! اونجا یه رستوران بزرگه!
 Don’t shot! the baby is sleeping!
فریاد نزن! بچه خواب هست!
۳) اگر بعد از فعل امری بلافاصله کلمه here, there بیاید به جای حال استمراری بایستی از زمان حال ساده ای استفاده شود که فعل بر فاعل جمله مقدم است
Look! the football team is coming here.
نگاه کن! تیم فوتبال به اینجا می آید.

کاربرد گرامر حال استمراری در انگلیسی

۱-اصلی ترین کاربرد این افعال برای زمانی است که کار ها و فعالیت هاییست که در حال رخ دادن اند.

Now you are learning Present Continuous tens

هم اکنون شما در حال یادگیری زمان حال استمراری هستید.

.I am teaching English now

من دارم انگلیسی درس می دهم.

 

۲- بیان اتفاقاتی که به تازگی رایج شده اند.

.A lot of people are immigrating to Canada nowadays

این روزها افراد زیادی به کانادا مهاجرت می کنند.

It is getting colder these days.

این روزا هوا داره سرد میشه

۳- صحبت های رایج و عمومی، کار های موقتی و اتفاقاتی که نزدیک به زمان حال اتفاق می افتند.

?What are you doing these days

این روزا چیکار می کنی؟

Well, I am learning English. Also I am teaching in an institute.

خب. دارم زبان یاد میگیرم. همچنین در یک آموزشگاه هم تدریس می کنم.

 

۴- موضوعی که تغییر می‌کند، توسعه پیدا می کند و بهتر می شود.

Your English is improving

انگلیسی شما دارد بهتر می‌شود.

The climate is changing rapidly

آب و هوا به سرعت دارد تغییر می‌کند.

۵- برای بیان کار هایی که اذیتتان می کند.

She is nagging all the time that’s why I am getting divorced.

اون مدام داره غر میزنه. بخاطر همینه که دارم ازش جدا میشم

.He is always lying to me, that is the reason why I hate him

اون همیشه بهم دروغ میگه. به همین دلیله که ازش متنفرم.

 

۲- برای اشاره به اتفاقاتی که در آینده قرار است رخ بدهند.

.Next week I am visiting my doctor

هفته آینده دکتر را ملاقات می کنم.

They are getting married next mont

آنها هفته بعد ازدواج می کنند.

 

منفی کردن زمان حال استمراری

منفی کردن جملات در زمان حال استمراری بسیار کار ساده ایست. تنها کاری که لازم است انجام بدهید این است که بعد از فعل To Beیک Not اضافه کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

.He is not listening to music at the moment

اون الان موزیک گوش نمیده

.We are not playing football match

ما مسابقه فوتبال تماشا نمی کنیم.

 

آموزش گرامر حال استمراری

سوالی کردن جملات حال استمراری (Present Continuous)

برای سوالی کردن نیز فعل To Be باید به اول جمله بیاید، پس از آن فاعل و سپس بقیه جمله را بدون تغییر بیاورید. به مثال های زیر توجه کنید:

ادامه جمله  + ing  +  فعل  + فاعل + am,is ,are

?Is she whatching TV

آیا او تلویزیون تماشا می کند؟

.No, she isn’t. She is talking on the phone

نه. اون داره با تلفن صحبت میکنه.

?Are they cooking

اونا دارن غذا میپزن؟

.Yes, they are all cooking dinner for the guests

بله، اونها دارن برای مهموناشون شام میپزن.

 

نکات مهم و استثنائات در اضافه کردن ing

۱- برخی از افعال در زبان انگلیسی هستند که در زمان های استمراری به کار نمی روند. به این گونه افعال که معمولا برای بیان استمرار استفاده می شوند و برای انجام ان ها نیرو و اراده ای به کار نمی رود افعال خودکار یا (Automatic verb ) یا افعال حرکتی گویند. افعالی که در جدول پایین آورده ایم از این دسته هستند و در حالت استمراری با am/is / are هرگز ing نمیگیرند. مثال:

I believe this is not true.  (I’m believing this …)

معتقدم که این موضوع درست نیست.

 

معنا فعل معنا فعل
تصور کردن imagine تصور کردن suppose
درک کردن realize دیدن see
احساس کردن feel استنباط کردن understand
پنداشتن think توجه کردن notice
بخشیدن forgive داشتن have
بو دادن smell مالک بودن possess
مزه دادن taste به نظر رسیدن seem
فراموش کردن forget خواستن want
معتقد بودن believe شنیدن hear
به خاطر اوردن remember تشخیص دادن recognize
دانستن، شناختن know مالک بودن own
بدهکار بودن own امیدوار بودن hope
تنفر داشتن از hate متعلق بودن belong to
احتیاج داشتن need ارزو داشتن wish
تنفر داشتن از dislike دوست داشتن like

 

۲- برای تبدیل افعالی که حرف قبل حرف آخر آنها یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، به زمان حال استمراری،حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit –> sitting        fix –> fixing

۳- در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد، دوبار تکرار می‌شود اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

 

travel – travelling (انگلیسی بریتانیایی)

travel – traveling (انگلیسی آمریکایی)

 

۴٫ اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie –> lying

۵- برای تبدیل افعال تک بخشی که به حرف بی صدا ختم می شوند و حرف قبل آن حرف صدادار است، باید حرف بی صدای آخر آن را دو برابر کنید.

Run –> Running                           Stop –> Stopping                          Hit –> Hitting

۶- برای تبدیل افعالی که دو بخشی یا پند بخشی هستند، به حرف بی صدا ختم می شوند و در سیلاب آخرشان حرف صدادار وجود دارد و استرس کلمه روی سیلاب اخر انها باشد، حرف بی صدای آخر را دو برابر می کنیم.

Admit –> Admitting                       Begin –> Beginning

۷- اگر فعلی با حرف e به پایان برسد، برای اضافه کردن ing به آن، حرف e را باید از آخر آن حذف کنید، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye است.

Come –> coming                 Agree –> agreeing

نکته: افعال Age, dye, singe از این قاعده مستثنا هستند.

Age = Ageing، Dye = Dyeing ، Singe = Singeing

در این مقاله انواع حالتهای جمله و استثنائاتی که در گرامر حال ساده استمراری را بررسی کردیم. امیدواریم که این آموزش برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد. برای مطالعه بیشتر درباره آموزشهای گرامری در سایت استاد سجادی می توانید به لینک های زیر مراحعه کنید.
آیلتس در خارج از کشور

با وجود فراهم بودن شرایط و مراکز آزمون آیلتس در ایران، همچنان بسیاری از داوطلبان آیلتس خارج از کشور را ترجیح میدهند. در این مقاله قصد داریم تا بررسی کنیم که شرکت در آزمون آیلتس در ایران و خارح از کشور چه تفاوت هایی با هم دارند؟ و آیا بهتر این است که آیلتس را در خارج از ایران و در کشورهایی دیگر نظیر ترکیه، عراق، امارات متحده عربی، ارمنستان و غیره امتحان بدهیم یا خیر؟

شایعات بسیاری پیرامون آزمون آیلتس در خارج از کشور وجود دارد. برای مثال گفته می شود احتمال اینکه یک شخص native در بخش Speaking و Writing ممتحن شما باشد بیشتر است و می توانید در چنین شرایطی نمره بالاتری را دریافت نمایید. اما باید در نظر داشته باشید در صورتی که تمرین کافی داشته باشید و خودتان را برای آزمون آماده کنید دیگر نگران هیچ کدام از این موارد نخواهید بود.

 

برگزار کنندگان آزمون آیلتس

به صورت کلی، این برگزاری و تصحیح این آزمون در ایران با کشور های دیگر هیچ تفاوتی ندارد. برگزار کنندگان اصلی آزمون در همه کشورها، سه عضو مالک آزمون یعنی دپارتمان ESOL دانشگاه کمبریج، موسسه آموزشی idp استرالیا و British Council یا کنسول گری بریتانیا هستند.

 

بیشتر بخوانید: مقایسه مراکز برگزاری آزمون آیلتس در ایران

 

روند تصحیح آزمون آیلتس

در آزمون آیلتس پاسخنامه بخش های مربوط به مهارت های ریدینگ و لیسنینگ، توسط نرم افزار تصحیح می شود وامکان هیچ دخل و تصرفی در نمره دریافتی شما وجود ندارد. بنابراین چه در ایتالیا آزمون آیلتس بدهید و چه در ایران، نمره یکسانی را دریافت خواهید کرد.

آزمون آیلتس

در بخش اسپیکینگ، ممتحن ایرانی دقیقا موظف است که همانند تمامی ممتحنین بین المللی و طبق معیارهای تعریف شده برای اسپیکینگ ارزیابی را انجام دهد. در این مدت صدای مصاحبه شما و ممتحن نیر ضبط می شود تا در صورت نیاز و اعتراض متقاضی، صدای ضبط شده مورد بررسی قرار گیرد.

جهت تصحیح بخش رایتینگ نیز سربرگه آن را جدا کرده و کدگزاری می کنند. سپس، برگه ها به مرکز idp Australia ارسال می شود تا توسط ممتحنین رسمی تصحیح و ارزیابی شود.

 

بیشتر بخوانید: اعتراض به نمره آزمون آیلتس

نتیجه آزمون آیلتس در ایران و خارج از کشور

از آنجایی که برگزار کننده های آزمون آیلتس خارج از کشور ایران و یا داخل ایران یکسان هستند و این آزمون توسط دانشگاه کمبریج ، idp استرالیا و British Council برگزار می شود. بنابراین شما چه آزمون را در ایران بدهید و چه آیلتس خارج از کشور را انتخاب کنید نباید تغییری در نتیجه شما حاصل شود.

نکته مهمی که باید به شما یادآور شویم این است که استاندارد های آزمون آیلتس خارج از کشور و ایران کاملا یکسان است و ارزش نمره شما در همه جای دنیا به یک اندازه خواهد بود. در واقع شرکت در آزمون آیلتس در انگلیس و یا ارمنستان و یا ایران هیچ تغییری در ارزش مدرک شما ایجاد نخواهد کرد.

تاپبک اسپیکینگ آیلتس

همانطور که اطلاع دارید اسپیکینگ آزمون آیلتس از ۳ بخش تشکیل شده است و به صورت حضوری برگزار می شود. ممتحن در ۳ تایمی که برای سنجیدن اسپیکیگتان در اختیار دارد از شما میخواهد خودتان را معرفی کنید، درباره موضوعی خاص صحبت کنید و در آخر نیز به بحث و تبادل نظر با شما در باره دو بخش قبلی می پردازد. تمرین و تکرار بسیار و صحبت کردن با تاپیک های اسپیکینگ آیلتس به شما کمک می کند تا در روز آزمون درخشان تر ظاهر شوید و نمره بالاتری دریافت کنید.

اساتید تدریس خصوصی آیلتس روی تقویت مهارت اسپیکینگ زبان آموزان تاکید بسیاری دارند و با به چالش کشیدن شاگردان خود با موضوعات مختلف سعی دارند تا آنها را برای روز آزمون آماده کنند. به همین جهت قصد داریم تا برخی از تاپیک های متداول تر را در اختیارتان قرار دهیم.

نکته مهمی که در خصوص اسپیکینگ آزمون آیلتس در نظر داشته باشید این است که هرگز نباید پاسخ سوالات احتمالی در روز آزمون را حفظ کنید، چرا که با این کار قطعا از نمره آزمون شما کم خواهد شد!

 

۱- زندگی شهری په مشکلاتی را به همراه دارد؟
۲- زندگی مدرن رو ترجیح میدهید یا زندگی سنتی؟
۳- رسانه ها و شبکه های اجتماعی چه تاثیری روی زندگی ما دارد؟
چگونه ارتباط موثر برقرار کنیم؟
تحصیل در خارج از کشور
تحصیل در کشورهای توسعه یافته
والدین شاغل و تاثیر آن روی رشد و تربیت کودکان
نقش زنان و مردان در کار و تحصیل
تعادل میان کار و زندگی
استقلال مالی
رژیم و سلامتی
سلامت شخصی
نحوه درمان استرس با خوراکی های مفید
گرمای جهانی
آلودگی هوا
حیوانات و محیط زیست
روش های موثر برای کاهش آلودگی در کلانشهرها
مشکلات کشورهای درحال توسعه
ترافیک و راه حل با کم کردن آن
دلایل افزایش جرم و جنایت
بمب اتم و جنگ جهای
گوش دادن به موسیقی
خرید کردن
آب و هوا
تیپ شخصیتی افراد

 

امیدواریم که این مقاله برای شما مقید واقع شده باشد و بتوانید با استفاده از تاپیک هایی که برای اسپیکینگ به شما معرفی کردیم به سطح خوبی در مکالمه زبان انگلیسی برسید و در این آزمون نمره خوبی کسب کنید. اگر که عنوانهای دیگری برای تقویت مهارت اسپیکینگ در نظر دارید در بخش کامنتها با ما در میان بگذارید.

آهنگ انگلیسی برای یادگیری زبان

گوش دادن به آهنگ انگلیسی برای یادگیری زبان از موثرترین روش هایی است که می تواند به شما کمک کند تا در کوتاه مدت با لحن و لهجه انگلیسی زبانان (امریکن یا بریتیش) آشنا شوید و لغات و اصطلاحات تازه را با ریتم موسیقی بیاموزید. نکته مهمی که در انتخاب آهنگ انگلیسی به آن باید توجه داشته باشید این است که آهنگ انتخابی باید منطبق با سطح زبان انگلیسی شما باشد. باید بدانید که صرفا گوش کردن به آهنگ نمی تواند زبان شما را تقویت کند. بلکه نیاز به تمرین و تکرار و فهمیدن لغات و معنا و تلفظ آن دارید تا به خوبی به آهنگ تسلط پیدا کنید.

مزایای تقویت زبان انگلیسی با آهنگ

 • ثابت شده از لحاظ علمی
 • تقویت مهارت شنیداری، لغت و املاء
 • شنیدن و یادگرفتن کلمات و اصطلاحات روز
 • یادگیری همراه با تفریح و لذت
 • یادگیری بهتر به علت وجود ریتم و آهنگ و همچنین تکرار کلمات
 • آشنایی با صداها و تقویت تلفظ
در ادامه تعدادی از آهنگهای انگلیسی را جهت دانلود برای شما عزیزان قرار داده ایم تا به عنوان آهنگ بک گراند یا پس زمینه در خانه، ماشین و محل کار پخش کنید. این کار خود بخود باعث یادگیری می شود. اگر بار اول و دوم به متن آنها هم نگاه کنید هیچ مشکلی نیست ولی دفعات بعدی سعی کنید بدون متن آنها را متوجه شوید و همراه خواننده، با صدای بلند همخوانی کنید.

۱- آهنگ انگلیسی Only you از سلنا گومز

در میان لیست آهنگ های مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی، آهنگ only you از سلنا گومز را که اولین بار یک خواننده بریتانیایی به نام وینس کلارک اجرا کرد را پیشنهاد میکنیم. پس از اجرای ونیس کلارک، این آهنگ بازخوانی های فراوانی از آن شد. یکی از این بازخوانی ها آهنگ سلنا گومز است که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است.

۲- آهنگ انگلیسی My Heart Will Go On از سلین دیون

آهنگ My Heart Will Go On به فیلم تایتانیک است مربوط میشود که حتما تعریف آن را بسیار شنیده اید. خواننده این آهنگ سلین دیون می باشد از آهنگهای مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی به شمار می آید.

 

 

۳- آهنگ انگلیسی Jenny of Oldstones از گروه Florence and the Machine

این آهنگ متن بسیار ساده‌ای و بسیار ملایم است. ای آهنگ پیشنهاد خوبی برای زبان آموزانی است که از سطح مبتدی و یا متوسطی در زبان انگلیسی برخوردارند. زیرا خواننده تمام کلمه‌ها را کامل و درست ادا می‌کند. توصیه می‌کنیم این شعر را حفظ کنید و همراه با آن بخوانید تا هم اسپیکینگ خود را تقویت کنید و هم لهجه بهتری داشته باشید.

۴- آهنگ ملایم The moon is shining

آهنگ The moon is shining ریتم آرام، ملایم و زیبایی دارد و کلمه‌ها و عبارت‌های ساده‌ای نیز در آن به کار رفته‌اند، به همین خاطر زبان آموزان سطوح مبتدی و متوسط به خوبی می‌توانند از آن برای تقویت زبان انگلیسی‌شان استفاده کنند. این آهنگ را دانلود کنید، متن آن را حفظ کنید و با خواننده همراهی کنید تا بتوانید علاوه بر تقویت لیسنینگ، اسپیکینگ‌تان را بهبود ببخشید و به لهجه بهتری نیز دست پیدا کنید.

 

۵- آهنگ انگلیسی Shape of you از اد شیرن

اد شیرن یک خواننده انگلیسی است که می تواند به تقویت لهجه بریتیش شما کمک کند! آهنگ shape of you در ۴۴ کشور آهنگ محبوب شناخته شد. این آهنگ پاپ بهترین آهنگ سال در شصتمین دوره جایزه گرمی شد. همچنین بهعنوان بهترین آهنگ سال ۲۰۱۷ در انگلستان انتخاب شد.

۶- آهنگ انگلیسی Hello از adele

این hello در اکتبر ۲۰۱۵ منتشر شده است. این آهنگ یکی از پرفروش ترین آهنگ هاست و به دلیل ریتم آرام و تلفظ واضح اشعار و کلمات می تواند کمک خوبی برای تقویت اسپیکینگ زبان انگلیسی باشد.

۷- آهنگ formation یکی از بیانسه

بیانسه از خوانندگان پرفروش تاریخ موسیقی است. آهنگ formation از ششمین آلبوم بیانسه محبوب‌ترین آهنگ جستجوگر گوگل در سال ۲۰۱۶ شناخته شده‌است. Formation نامزد عنوان بهترین آهنگ سال جایزه گرمی نیز شده‌است. این آهنگ اندیشه‌های سیاسی مستحکمی در نشان دادن نقش مثبت سیاه‌پوستان آمریکایی دنبال می‌کند.

۸- آهنگ انگلیسی  The lazy song از برونو مارس

آهنگ the lazy song از آهنگ های اولین آلبوم رسمی است که برونو مارس در سال ۲۰۱۰ منتشر کرد. این آهنگ از پرفروش ترین آهنگ های سال ۲۰۱۰ در سراسر جهان بود.

 

روش های زیادی برای برای یادگیری زبان و تقویت مهارت های ریدینگ ، رایتینگ ، لیسنینگ و اسپیکینگ وجود دارد مانند موسیقی ، اخبار ، فیلم ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی و … .اما بهترین این روش ها کدام است ؟ نمیتوان به این سوال پاسخ قطعی داد به این دلیل که هر فرد با توجه به خصوصیات اخلاقی و دیگر ویژگی ها با یکی از این روش ها راحت است . به همین دلیل میتوان گفت بهترین روش ، روشی است که شما با آن احساس راحتی کنید . یکی از روش هایی که برای زبان آموزان جذاب است یادگیری زبان با استفاده از اپلیکیشن های مختلف است. در این مطلب تعدادی اپلیکیشن یادگیری زبان انگلیسی را معرفی میکنیم که بسیار مفید و کاربردی هستند.

 

اپلیکیشن Hello English

این اپلیکیشن برای تقویت مهارت شنیداری و گفتاری بسیار کاربرد دارد و امتیاز بالایی را در گوگل استور و اپ استور به دست آورده است . بهترین مزیت این برنامه این است که شما نیازی به اینترنت ندارید .همچنین این برنامه قابلیت های دیگری همچون بازی ، چت و … را دارد و به طور کلی میتوان گفت این اپلیکیشن برای هر سطحی مناسب است .

 

اپلیکیشن یادگیری زبان

اپلیکیشن EF Hello

این اپلیکیشن کوچک ولی کاربر پسند توسط یک موسسه زبان طراحی شده و این امکان را برای کاربران فراهم کرده تا بتوانند به راحتی با استفاده از هوش مصنوعی با این اپلیکیشن چت و مکالمه کنند . این برنامه ترجمه فارسی ندارد ولی جملات و کلمات به صورت کاملا ساده بیان شده است .

 اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی Babbel

یکی از بهترین اپلیکیشن یادگیری زبان ، اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی Babbel است که میلیون ها نفر از آن استفاده میکنند . این اپلیکیشن فوق العاده برای تقویت مکالمه بسیار مناسب است و توسط دانشگاه های معتبر دنیا ارزیابی شده است. این اپلیکیشن دروس و مهارت ها را به خوبی طبقه بندی کرده و شامل امکانات زیادی است .

 

اپلیکیشن یادگیری زبان

 

 اپلیکیشن رزتا استون

اولین اپلیکیشن یادگیری زبانی که به شما معرفی میکنیم ، اپلیکیشن رزتا استون است که بسیاری از مدرسان زبان انگلیسی آن را به زبان آموزان خود پیشنهاد میکنند چراکه این اپلیکیشن بیش از ۲۰ سال است که در اختیار کاربران قرار گرفته و مورد اسقبال قرار گرفته است. این اپلیکیشن هر سال به روز میشود و نسخه جدید آن عرضه میشود . خوشبختانه این اپلیکیشن از زبان فارسی پشتیبانی میکند و کار با آن را برای فارسی زبانان عزیز راحت کرده است. برنامه درسی در این اپلیکیشن به گونه ای است که از متد immersion یا غوطه وری در زبان انگلیسی استفاده می کند. حتی وب سایت مجله کامپیوتر (Pcmag) و تاپ تن هم این نرم افزار را جزو انتخاب های اولیه خود در این زمینه قرار داده اند.یکی از مزیت های این برنامه این است که بدون نیاز به اینترنت میتواند تلفظ را تشخیص دهد و اگر اشتباه باشد به شما میگوید.

به طور کلی این برنامه برای همه سطوح مناسب است و برای تقویت مهارت مکالمه بسیار کاربردی است.

اپلیکیشن یادگیری زبان

اپلیکیشن لرنیت

اپلیکیشن لرنیت یک اپلیکیشن ایرانی است که شامل آموزش گرامر ، مکالمه ، لغات و … میشود . استفاده از این اپلیکیشن به دلیل محیط کاملا فارسی آن ،  بسیار راحت و کاربر پسند است اما مشکلی که وجود دارد این است که این اپلیکیشن مخصوص دستگاه های اندروید است و نسخه ios ان عرضه نشده است . میتوان گفت که این اپلیکیشن مناسب سطح مبتدی تا متوسط است .

اپلیکیشن یادگیری زبان

 اپلیکیشن دولینگو

دولینگو یک اپلیکیشن پیشرفته است که به تازگی آزمون مخصوص خود را ارائه داده است و مناسب کسانی است که قصد مهاجرت دارند . این اپلیکیشن از آن جایی که با روش های جالب و سرگرم کننده زبان را به شما می آموزد ،بهترین روش یادگیری محسوب میشود و محیط آن کاملا انگلیسی است و خبری از زبان فارسی نیست. اپلیکیشن دولینگو بر روی هر ۴ مهارت زبان انگلیسی کار میکند و مناسب کسانی است که سطح زبانی متوسطی دارند.

اپلیکیشن یادگیری زبان

 

 

 اپلیکیشن آموزش انگلیسی با موسیقی چکامه

این اپلیکیشن پرطرفدار مهارت های زبان انگلیسی شما همچون مهارت شنیداری ، گفتاری ، املا و … را تقویت میکند و کلمات ترکیبی را با لذت بخش ترین روش و مجموعه ای از بهترین موسیقی های جهان به شما آموزش میدهد. این اپلیکشن فقط در دستگاه های اندروید نصب میشود و نسخه آیفون آن ارائه نشده است . میتوان گفت این اپلیکیشن برای همه سطوح مناسب است .

 

 اپلیکیشن  FluentU

حتما در مورد مزایای  یادگیری زبان انگلیسی با فیلم و آهنگ شنیده اید  .اپلیکیشن fluentU ویدئوهای واقعی مانند موزیک ویدئوها، تبلیغات و اخبار و سخنرانی‌های جالب را جمع آوریکرده و  به مطالب آموزش انگلیسی تبدیل می‌کند و به مرور زمان شما را با فرهنگ و اصطلاحات انگلیسی آشنا میکند. همچنین شما میتوایند بعد از دیدن فیلم از خود آزمون بگیرید . آزمونی که سوالات آن متناسب با فیلمی است که شما مشاهده کردید.

بهترین بخش اپلیکیشن یادگیری زبان FluentU دنبال‌کردن کلمه‌ای است که درحال یادگیری آن هستید، مثال‌ها و ویدئوهایی را براساس کلماتی که تا به الان یاد گرفته‌اید، به شما پیشنهاد می‌دهد. تجربه‌ی محیط کاربری خاص از ویژگی‌های بی‌نظیر این اپلیکیشن یادگیری زبان است.

اپلیکیشن Memrise

اپلیکیشن Memrise از تکنیک های تقویت حافظه برای آموزش زبان بهره می گیرد، و می تواند به دانشجویانش در هر ساعت ده ها کلمه جدید بیاموزد. صد زبان مختلف، از انگلیسی گرفته تا زبان های ساختگی مثل دوثراکی (زبان قبیله کال دروگوی سریال بازی تاج و تخت) را می توانید در ممرایز و طی بیش از هزار دوره آموزشی فرا بگیرید.

ضمنا برای این که در یادگیری زبان انگیزه داشته باشید، ممرایز یک جدول رده بندی برای هر زبان دارد که در آن می توانید جایگاهتان را با هم دوره ای های خود مقایسه کرده و برای سبقت گرفتن از آنها در یادگیری زبان بکوشید.

اپلیکیشن یادگیری زبان

 اپلیکیشن Open Language

اگر بخواهیم یک اپلیکیشن منظم و جزئی بین معرفی کنیم ،Open Language اولین آن هاست. این اپلیکیشن میزان مهارت های شما را در زبان انگلیسی بررسی میکند و نمره ای از A1 تا C2  را میدهد و سپس متناسب با سطحتان دوره های مختلف را به شما معرفی میکند و تمرین ارائه میکند. این تمرین ها شامل ۴ مهارت زبان انگلیسی میشود.

امیدوارم این مطلب برای شما مفید بوده باشد.  برای تقویت مهارت اسپیکینگ شما کلاس های تدریس خصوصی مکالمه با ما تماس بگیرید.

انگلیسی فکر کردن

اگر که در کلاس های آموزش زبان انگلیسی شرکت کرده باشید حتما اصطلاح” انگلیسی فکر کردن ” را از اساتید زبان انگلیسی خود بسیار شنیده اید. اما آیا به این فکر کرده اید که این جمله به چه معناست و چه کمکی به یادگیری شما می کند؟ در این مقاله این موضوع مهم و تاثیر گذار در تقویت زبان انگلیسی را بررسی می کنیم و روش هایی برای تمرین و تکرار بیشتر به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

انگلیسی فکر کردن به چه معناست؟

زمانی که اساتید زبان انگلیسی شما را به انگلیسی فکر کردن توصیه می کنند منظورشان این است که هنگام گوش کردن به دیگران و صحبت با آنها، هیچ گونه ترجمه کردنی در ذهن شما اتفاق نیفتد و شما همزمان با اینکه متنی را می خوانید و یا به صحبتهای کسی گوش می دهید محتوانی آن را به خوبی درک کنید و آن را متوجه شوید. همچنین در مقابل بتوانید تحلیل و یا پاسخ خود را به انگلیسی بیان کنید. بدون اینکه  به ترجمه کردن آن از فارسی به انگلیسی نیازی پیدا کنید!

اگر که شما از سطح زبان انگلیسی متوسطی برخوردار هستید و دوست دارید که بدون فکر کردن به معنای فارسی واژه ها به راحتی انگلیسی صحبت کنید باید بدانید که برای حرفه ای شدن و تقویت این مهارت همانند سایر مهارتها نیاز به تمرین و تکرار بسیار از طریق اصولی آن است. در ادامه روش هایی را به شما معرفی می کنیم تا بتوانید سریعتر به این هدفتان دست پیدا کنید و زبان انگلیسی خود را تقویت کنید.

چطور انگلیسی فکر کردن را تمرین کنیم؟

۱- کلمات پرکاربرد روزمره را به انگلیسی یاد بگیرید.

روال کلاس های آموزش زبان انگلیسی غالبا به ان شکل است که در ترم های اول کلمات ساده ای را که در مکالمات روزمره کاربرد زیادی دارند را به زبان آموزان آموزش می دهند. همچنین برخی دیگر از کلمات مانند رنگ‌ها، میوه‌ها، اشیای روزمره و حیوانات بعضی از این واژه‌ها تدریس می شوند. اولین کلماتی که ما در کودکی به ما آموزش داده شده اند نیز از همین دسته اند و ما کلمات را با تطبیق دادن آنها با تصاویر و اشیاء دور و برمان یاد گرفته‌ایم.

آموزش انگلیسی به کودکان

۲- جملات و عباتهای انگلیسی را تکرار کنید.

در مقالات گذشته به این موضوع بسیار پرداخته ایم و به شما توصیه کرده ایم که برای تقویت زبان انگلیسی از فیلم، کتاب داستان، موزیک انگلیسی حتما کمک بگیرید. زمانی که صحبت کردن انگلیسی زبانان را تقلید می کنید به مرور زمان به تقویت ۴ مهارت اصلی زبان انگلیسی و یادگیری لفظ صحیح لغات انگلیسی بسیار کمک می کند و پس از مدتی خودتان هم از تاثیر تمرین و تکرار با این روش روی پیشرفتتان شگفت زده خواهید شد!

برای این تمرین هر وقت جمله‌ای یا ترکیبی از کلمات می‌شنوید که تابحال به گوشتان نخورده، تنها شنونده نباشید. جمله را خودتان هم چند بار تکرار کنید. کاربرد آن را یاد بگیرید و به دنبال فرصتی باشید که آن را در موقعیتی مناسب به کار ببرید.

بیشتر بخوانید: آموزش ساخت و استفاده از جعبه لایتنر برای تقویت زبان انگلیسی

۳- در محیط هایی قرار دهید که محبور به انگلیسی صحبت کردن باشید.

قطعا اگر که در یک کشور انگلیسی زبان زندگی کنید، زندگی کردن در محیطی که تمام افراد آن به زبان انگلیسی صحبت می کنند قطعا به یادگیری انگلیسی و تغییر میسر فکر کردن شما از فارسی به انگلیسی کمک خواهد کرد. اما از آنجایی که ما در کشور فارسی زبان زندگی می کنیم باید برای یادگیری انگلیسی در محیط هایی حضور پیدا کنید که در آنها تمامی افراد به انگلیسی صحبت می کنند.برای این کار می توانید:

 1. در کلاس های گروهی و یا تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی شرکت کنید.
 2. با دوستانتان به زبان انگلیسی صحبت کنید.
 3. در سایت ها و انجمن های انگلیسی زبانان عضو شوید
 4. در شبکه های احتماعی دوستان انگلیسی زبان پیدا کنید.

این روش ها سرعت یادگیری شما را بسیار افزایش می‌دهد؛ دلیل اصلی این موضوع هم این است که مجبور هستید به هر شکلی که شده به زبان انگلیسی ارتباط برقرار کنید فرصتی برای چک کردن دیکشنری ندارید!

۴- فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی زبان ببینید. بدون زیرنویس!

البته که یادگیری زبان انگلیسی با فیلم به همراه زیرنویس هم فواید زیادی دارد، از جمله اینکه به یادگرفتن جملات، کلمات جدید و ساختارهایی که در گرامر و زبان مجاوره ای انگلیسی وجود دارد آشنا می شوید. اما باید بدانید که وابسته شدن به زیرنویس باعث می‌شود صرفا تبدیل شوید زیرنویس ها را دنبال کنید و از هدف اصلی خود دور شوید.

بیشتر بخوانید: تکنیک سایه برای تقویت لیسنینگ زبان انگلیسی

اگر فیلمی را یک یا چند بار با زیرنویس دیده‌اید، یک بار هم زیرنویس را خاموش کنید و به جملات، تلفظ‌ها و زبان بدن (Body Language) بازیگران توجه کنید. نگران نباشید! هر چیزی که متوجه نشدید را می‌توانید بعدا در دیکشنری چک کنید!

 

۵- هنگام مکالمه دیکشتری را چک نکنید!

اتفاقی که معمولا در کلاس های زبان انگلیسی می‌افتد این است که زبان آموزان به هنگام مکالمه شروع می کنند به چک کردن کتاب و یا نرم افزار دیکشنری زبان انگلیسی تا معنای کلماتی را که نمی دانند را پیدا کنند.

checking dictionary

این کار تنها باعث تلف شدن وقت، از بین رفتن حال و هوای مکالمه و همچنین فارسی کار کردن ذهن می‌شود. بنابراین توصیه می کنبم تا در چنین شرایطی اگر که معنای کلمه‌ای را نمی‌دانید، تلاش کنید با اشاره و توصیف آن به انگلیسی مفهوم آن را برسانید و در صورت لزوم از معلم خود کمک بگیرید.

 

۶- برای سوالات قابل پیش بینی پاسخ خود را آماده کنید.

سوالات متداول در انگلیسی از جملات ساده‌ای مثل How are you شروع می‌شوند. هر وقت کسی از شما می‌پرسد How are you، معمولا به این فکر نمی‌کنید که معنی این سوال به فارسی چیست و چه جوابی باید به آن داد، بلکه از قبل عادت کرده‌اید به صورت خودکار بگویید “!I’m fine, thank you”. لزومی ندارد برای پاسخ به هر سوالی کلی فکر کنید، تنها کافی است ذهن شما یک جمله انگلیسی را شناسایی کرده و جمله یا جملات انگلیسی دیگری برای جواب به آن داشته باشد!

 

۷- در کنار کلمات، عبارت‌ها و جملات را یاد بگیرید.

یاد گیری کلمات انگلیسی به تنهایی تاثیری در افزایش مهارت فکر کردن به انگلیسی ندارد. روش موثر این است که لغات اتگلیسی را داخل جملات و در جای مناسب آن بیاموزید. یادگیری کلمات در موقعیت های مناسب و حتی نوشتن درباره موضوع مشخص به منظور آشنایی با کاربرد صحیح لغات کمک می کند تا به مرور زمان به انگلیسی فکر کردن عادت کنید. جملاتی که کاربرد مشخص دارند را بدون توجه به ساختار و کلمات داخلشان حفظ کنید. وقتی کاربرد یک عبارت را به خوبی بدانید، دیگر لازم نیست خود را درگیر جزئیات کنید. باز هم به این فکر کنید که همه ما در زمان کودکی اول جمله‌ها را یادگرفتیم نه معنی دقیق کلمات را!

 

۸- صحبت های روزمره را به زبان انگلیسی انجام دهید.

در کنار روش هایی که برای تمرین انگلیسی فکر کردن در این مقاله به شما آموزش دادیم. باید بدانید که در بسیار ی از شرایط ممکن است که فردی برای انگلیسی صحبت کردن در کنارتان نباشد و یا روزهای محدودی در طول هفته به کلاس زبان بروید. همین موارد باعث می شود تا مدت زمانی را از مجیط و شرایطی که در آن به زبان انگلیسی صحبت می شود دور بمانید.

مکالمات روزمره انگلیسی

به همین جهت توصیه می کنیم تا در مورد کارهای روزمره ای که انجام می دهید و هنگام برنامه ریزی برای آنها با خودتان انگلیسی صحبت کنید و سعی کنید تا ازلغات و اصطلاحات جدیدی که یاد می گیرید استفاده کنید. به عنوان مثال صبح که بیدار می شوید در مقابل آیینه باییستید و به خود صبح بخیر بگویید و درمورد لیست کارهایی که باید انجام دهید به زبان انگلیسی و با لحن کاراکتر مورد علاقه تان صحبت کنید.

 

امیدواریم که با بهره گیری از روش هایی که به آنها پرداختیم بتوانید مهارت خود را در نگلیسی فکر کردن بالا ببرید و شاهد تاثیرات مثبت آن در  و آشنایی با این روش ها و بکارگیری از آنها باشید.