نوشته های محمد سجادی

پرکاربردترین عبارات برای تشکر کردن به انگلیسی

معمولا در ابتدای مسیر یادگیری زبان انگلیسی، یکسری از اصطلاحات رایج در مکالمه را به شما آموزش میدهیم تا بتوانید در حد مکالمات معمولی ارتباط برقرار کنید و انگلیسی صحبت کنید. اما مسئله مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که با گذشت زمان و پیشرفتی که در یادگیری ایجاد میشود، باید لغات […]

عوامل کاهش نمره رایتینگ آیلتس: ۷ اشتباه رایج

عوامل کاهش نمره رایتینگ آیلتس که باید در نوشتن تسک های آیلتس از آنها اجتناب شود. تسک ۲ رایتینگ آیلتس و همچنین تصحیح یک رایتینگ داوطلبین آکادمیک فرمال و رسمی است بنابراین شما باید از زبان مناسب آزمون استفاده کنید. ممکن است شما نمره رایتینگ خود در حوزه گرامر و واژگان را به دلیل استفاده […]

اجتناب از تکرار با استفاده از ضمایر در رایتینگ آیلتس

ضمایر در رایتینگ آیلتس به انسجام و پیوستگی(coherence and cohesion) کلی رایتینگ کمک می کنند داشتن یک مقاله ی منسجم و یکپارچه برای نمره کلی شما در هر دو تسک رایتینگ IELTS، به ویژه تسک ۲ بسیار مهم است. شما همیشه باید رایتینگ خود را تا جای ممکن برای خواننده ساده فهم و روان کنید. در […]