مطالب توسط محمد سجادی

عوامل کاهش نمره رایتینگ آیلتس: ۷ اشتباه رایج

عوامل کاهش نمره رایتینگ آیلتس که باید در نوشتن تسک های آیلتس از آنها اجتناب شود. تسک ۲ رایتینگ آیلتس و همچنین تصحیح یک رایتینگ داوطلبین آکادمیک فرمال و رسمی است بنابراین شما باید از زبان مناسب آزمون استفاده کنید. ممکن است شما نمره رایتینگ خود در حوزه گرامر و واژگان را به دلیل استفاده […]

اجتناب از تکرار با استفاده از ضمایر در رایتینگ آیلتس

ضمایر در رایتینگ آیلتس به انسجام و پیوستگی(coherence and cohesion) کلی رایتینگ کمک می کنند داشتن یک مقاله ی منسجم و یکپارچه برای نمره کلی شما در هر دو تسک رایتینگ IELTS، به ویژه تسک ۲ بسیار مهم است. شما همیشه باید رایتینگ خود را تا جای ممکن برای خواننده ساده فهم و روان کنید. در […]