آموزش گرامر some و any در انگلیسی

گرامر some و any در انگلیسی

حتما با دو کلمه پرکاربرد some و any در انگلیسی آشنایی دارید و در نوشتار و مکالمه تان از آنها بسیار استفاده می کنید. هر دو اینها به معنای مقداری و تعدادی هستند اما کاربرد های متفاوتی دارند. در ادامه با مثالهای کاربردی به گرامر some و any در زبان انگلیسی میپردازیم تا بیشتر با جزئیات آن آشنا شوید.

کلمه any  و کاربرد آن در زبان انگلیسی

به طور کلی کلمه any به معنای ”هیچ ” یا  ”صفر” است و معنای منفی را در جمله القا می کند. این کلمه هم برای اسم های قابل شمارش و هم اسم های غیر قابل شمارش به کار می رود. با این تفاوت که اسامی قابل شمارش باید جمع باشند و اسامی غیر قابل شمارش باید به صورت مفرد بکار بروند.

    You can borrow any bags of me.  قابل شمارش

    There isn’t any juice in the bottle.  غیر قابل شمارش

کاربرد any و some

نکته مهم: any می تواند فقط در صورتی برای جملات مثبت استفاده شود که حروف ربطی مثل If یا Weather در جمله وجود داشته باشد. بعنوان مثال:

We’ll always help you if you have any problems or troubles.

I will take what you want if/weather you do any good things.

حتما کلمه any را در جملاتی بسیار دیده اید:

Are there any students in the class?

Have you got any information about it?

تفاوت بین some و any در انگلیسی

 some و any هر دو برای اسامی جمع قابل شمارش و اسامی جمع غیر قابل شمارش به کار میروند و معمولا با اسامی قابل شمارش مفرد نمی آیند. تفاوتی که بین این دو کلمه وجود دارد این است که some معمولا برای ساخت جملات خبری (مثبت) و any برای جملات (منفی و سوالی) مورد استفاده قرار می گیرد.

She bought some tomatoes [جمله مثبت]

She didn’t buy any tomatoes [جمله منفی]

Did she buy any tomatoes [سوالی]

تفاوت any و some

چند استثناء درباره گرامر some و any

1- گاهی any در جملات مثبت نیز به کار می رود؛  زمانی که منظورمان “هیچ کدام مهم نیستند.” باشد. در چنین شرایطی کلمه any را همراه با اسم های قابل شمارش مفرد به کار می بریم:

You can take any bus.

Pass me any glass.

    .Come over any Sunday

2- در مواردی که نیاز باشد از کلمه any در جملات مثبت استفاده می کنیم اما می خواهیم که حس منفی را در جمله ایجاد کنیم. خصوصا زمانی که کلمات never، hardly، without بکار می روند. این کلمه معمولا بار منفی را به جمله منتقل می کند.

He never eats any fruit.

We hardly watch any television.

Julia left the house without any money.

3- کلمه some معمولا در سوالاتی استفاده کاربرد دارد که می خواهیم پاسخ مثبتی را در قبال آن دریافت کنیم. این کلمه در پیشنهادات و درخواست ها کاربرد بسیاری دارد.

Do you want some tea?

Could you give me some money?

به طور کلی تفاوت some و any این است که any در سوالات و جملات منفی و some در جملات مثبت بکار میبریم. به دو جمله زیر توجه کنید:

زمانی که واقعا نمیدانیم نامه ای دارید یا نه از any استفاده میکنیم.

Do you have any letters for me?

زمانی که به نظر میرسد نامه ای داشته باشید و انتظار پاسخ مثبت داریم از some استفاده میکنیم.

Do you have some letters for me?

سایر مقالات آموزش گرامری:

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *