5 تکنیک برای یادگیری افعال بی قاعده

افعال بی قاعده در انگلیسی
5/5 - (1 امتیاز)

همانطور که میدانید افعال مربوط به زمان گذشته در زبان انگلیسی به دو دسته افعال با قاعده و افعال بی قاعده تقسیم بندی میشوند. افعال با قاعده همانهایی هستند که برای تبدیل آنها به فعل زمان گذشته (Past form) یا قسمت سومشان (Past Participle) تنها ed می گیرند. اما افعال بی قاعده از این دستور پیروی نکرده و قسمت دوم و سومشان شکل متفاوتی پیدا می کند.

از آنجایی که افعال بدون قاعده (Irregular verbs) قاعده خاصی را دنبال نمیکنند، باید آنها را به خاطر بسپارید تا در مواقع نیاز فرم صحیحی از آنها را به کار ببریم.

1- با افعال بی قاعده ی پرکاربرد شروع کنید. برخی از افعال نسبت نسبت به سایر آنها کاربرد بیشتری دارند و در طول روز قسمت های دوم و سوم فعلی را بارها در بین صحبت های روزانه به کار ببرید. پبشنهاد می کنیم که یادگیری را از لیست پایین شروع کنید

 

فعل اصلی حالت گذشته فعل قسمت سوم فعل (pp)
be
begin
break
bring
buy
build
choose
come
cost
cut
do
draw
drive
eat
feel
find
get
give
go
have
hear
hold
keep
know
leave
lead
let
lie
lose
make
mean
meet
pay
put
run
say
see
sell
send
set
sit
speak
spend
stand
take
teach
tell
think
understand
wear
win
write
was/were
began
broke
brought
bought
built
chose
came
cost
cut
did
drew
drove
ate
felt
found
got
gave
went
had
heard
held
kept
knew
left
led
let
lay
lost
made
meant
met
paid
put
ran
said
saw
sold
sent
set
sat
spoke
spent
stood
took
taught
told
thought
understood
wore
won
wrote
been
begun
broken
brought
bought
built
chosen
come
cost
cut
done
drawn
driven
eaten
felt
found
got
given
gone
had
heard
held
kept
known
left
led
let
lain
lost
made
meant
met
paid
put
run
said
seen
sold
sent
set
sat
spoken
spent
stood
taken
taught
told
thought
understood
worn
won
written

2- همزمان با یادگیری افعال جدید قسمت دوم و سوم آن را نیز یاد بگیرید. برای مثال هنگامی که فعل fall را یادمیگیرید، شکل دوم (fell) و سوم (fallen) را نیز به خاطر بسپارید. اگر به این روند عادت کنید دیگر نیاز به حفظ کردن جداگانه قسمت گذشته افعال بی قاعده نخواهید داشت.

3- افعال بی‌ قاعده را گروه‌بندی کنید. از افعالی که ساختار مشابهی دارند لیست های کوچکتری بسازید. برای مثال:

  • افعالی که قسمت سوم آنها به en ختم می شود. مثلا: break, broken-speak, spoken-take, taken
  • افعالی که قسمت اول، دوم و سوم یکسانی دارند. مثلا :cut, cut, cut – put, put, put
  • افعالی که قسمت دوم و سوم مشابهی دارند. مثلا:   meat, met, met – sit, sat, sat – buy, bought, bought
  • از هر الگویی که خودتان می توانید استخراج کنید.

4- کلمات را در جمله یاد بگیرید. اگر فعلی را در جملات و متون مختلف ببینید، با کاربردهای مختلف آن آشنا شده و می توانید به راحتی و بدون حفظ کردن، آنها را به خاطر بسپارید. همواره به یاد داشته باشید که جملات کوتاه، ساده، خنده دار و غیر عادی بهتر در ذهن می مانند. استفاده از تکنیک تصویر سازی ذهنی کلمات، ساختن داستانک های سه جمله ای و آهنگین در یادگیری از روش های تثبیت یادگیری لغات جدید به شمار می آید.

see the horse, I saw the horse, but I’ve never seen a horse in the course!

5- از جعبه لایتنر استفاده کنید. استفاده از استیکر را در یادگیری لغت بسیار کمک کننده است و باعث می شود تا افعال را راحت تر به خاطر بسپارید.

استفاده از تکنیک هایی که برای به خاطر سپردن افعال بی قاعده بررسی کردیم  کمک می کند تا برای ساخت جملات با افعال ماضی نقلی، حال کامل، حال کامل استمراری و … بتوانید شکل صحیح افعال را استفاده کنید.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *