آموزش افعال مدال در انگلیسی

افعال مدال در زبان انگلیسی

افعال مدال به چه افعالی در انگلیسی گفته می شود و این افعال چه کاربردهایی دارند؟ برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید بگویم که افعال در زبان انگلیسی به دو دسته ی فعل های اصلی (Main/Lexical Verbs) و فعل های کمکی (Auxiliary Verbs) تقسیم بندی می شوند. یکی از انواع افعال کمکی که دسته دوم افعال را شامل می شوند و در مکالمات ربان انگلیسی بسیار پرکاربرد اند، فعل های کمکی مدال Modal (فعل های کمکی وجهی) هستند که این نوع از افعال (فعل های Modal) همگی از یک سری قوانین پیروی می کنند. در ادامه این مقاله با افعال مدال در انگلیسی بیشتر آشنا خواهید شد.

افعال Modal کدام افعال هستند؟

افعال مدال (modal verbs)،افعال can, could, may, might, must, need not, shall/will, should/ought to را شامل می شود. این افعال برای نشان دادن توانایی، اجازه، امکان انجام کاری و … در جملات به کار می روند. شکل افعال مدال با توجه به زمان جمله تغییر پیدا می کند. بنابر این باید هنگام استفاده از این جملات به زمان جملات توجه داشته باشید.

ساختار گرامری افعال Modal به چه صورت است؟

1- این دسته از افعال معمولا در جملاتی که برای زمان حال استفاده می شوند کاربرد دارند، نکته مهم در مورد افعال مدال این است که در حالت سوم شخص مفرد s نمیگیرند.

He must answer my questions

(او باید به سوالات من جواب دهد.)
اما: (He musts …) اشتباه است!

 

2- برای منفی کردن یا سوالی کردن جملاتی که فعل مدال دارند اجازه نداریم که به آنها فعل کمکی کنیم.

Ali need not worry about his exam.

( نیازی نیست که علی در مورد امتحان نگران باشد.)

Children must not touch any dangerous equipment.

(بچه ها نباید هیچ تجهیز خطرناکی را لمس کنند.)

Can Saeed change a tire?

(آیا سعید می تواند تایر را عوض کند؟)

 

3- فعل مدال همیشه به همراه فعل اصلی استفاده می شود (به جز در پاسخ کوتاه). فعل اصلی بدون to یا حرف اضافه دیگر به فعل مدال نسبت داده می شود.

Saeed can change tyres.

(سعید می تواند تایرها را عوض کند.)
اما (Max can to change tyres.) اشتباه است.

4- در زمان های مختلف زبان انگلیسی، فعل هایی که در جملات به کار می روند به صورت Gerund و Infinitive در می آید، اما در پس از افعال کمکی مدال همیشه فعل به شکل ساده به کار می رود.

استفاده صحیح از فعل مدال can

 She can teach French.

استفاده اشتباه از فعل مدال can

She can teaching French.

She can teaches French.

She can to teach French.

کاربرد افعال کمکی Modal در زبان انگلیسی به چه شکل است؟

هر فعل کمکی Modal چند مفهوم متفاوت دارد که بعضی نیز به صورت منفی و بعضی سوالی اند. استفاده های مختلف فعل مدال Can به ترتیب در رابطه با توانایی، احتمال، پیشنهاد به انجام کار، اجازه دادن، درخواست، نهی، حدس با اطمینان:

 • Ability: I can climb a tree without any tools.
 • Possibility: It can get seriously cold here at nights.
 • Offer: I can give you ride!
 • Permission: You can use my car in case you needed.
 • Request: Can I use your sunglasses?
 • Prohibition: You can’t park your car here.
 • Certain guess: He certainly can’t be the manager!

انواع مفاهیم و کاربردهای افعال کمکی مدال Modal در گرامر انگلیسی

همانطور که گفته شد، افعال مُدال Modal هر کدام کاربردهای مختلفی دارند اما اگر بخواهیم همه را جمع بزنیم، باید به بیست و یک مورد زیر اشاره کنیم:

 1. Ability توانایی
 2. Possibility امکان انجام کاری
 3. Permission اجازه
 4. Offer, Advice, Suggestion and Recommendation پیشنهاد و نصیحت
 5. Obligation, Necessity, and Duty الزام و وظیفه
 6. Prohibition ممنوعیت
 7. Assumption, Deduction and Certain Guesses,
 8. Permission and Request  اجازه و درخوست
 9. Typical Occurrences وقایع معمولی
 10. Unrealized Past Abilities and Possibilities احتمالاتی که تحقق نیافته اند
 11. Expressing Regrets and Criticism ابراز تاسف و انتقاد
 12. Wishes آرزو
 13. Promise قول دادن
 14. Prediction پیش بینی
 15. Instant Decisions تصمیمات آنی
 16. Hypothetical Situations,
 17. Past Habits عادات قدیمی
 18. Future in the Past آینده در گذشته
 19. Refusal امتنهاع

افعال کمکی مُدال Modal چه حالت هایی را شامل می شوند؟

این افعال می توانند به صورت ساده، مستمر یا کامل با کاربردهای مختلف استفاده شوند:

 • Simple: He should go.
 • Progressive: He should be going.
 • Perfect: He should have gone.

درخواست و پیشنهاد

زمانی که سوال می کنیم یا درخواستی داریم معمولا میتوانیم بین دو شکل از فعل مدال انتخاب کنیم. یکی از شکل ها از دیگری محترمانه تر است اما هر دو دقیقا یک معنا را دارند. جدول زیر این افعال را مقایسه می کند.

شکل معمولی شکل محترمانه مثال
can (توانایی) could

Can you repair this flat tyre?
Could you repair this flat tyre?

(می توانی این چرخ پنچر شده را تعمیر کنی؟)

can (اجازه) may/might

Can we come in?
May/might we come in?

(می توانیم بیاییم تو؟)

shall should

Shall he pick the car up tomorrow?
Should he pick the car up tomorrow?

(آیا او می تواند فردا ماشین را تحویل بگیرد؟)

will would

Will the car be ready tomorrow?
Would the car be ready tomorrow?

(آیا ماشین تا فردا آماده خواهد بود؟)

Will/Shall

از will برای درخواست کردن استفاده می شود. اما زمانی که می خواهیم (به صورت یک پیشنهاد) به صورت اول شخص مفرد یا جمع سوالی مطرح کنیم از shall استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

Max, will you change that tyre?

(ماکس، آیا تایر را عوض می کنی؟)

Shall I change that tyre?

(لاستیک را عوض کنم؟ [به صورت یک پیشنهاد])

شکل های جایگزین افعال مدال

در صورتی که بخواهیم موقعیت های نشان داده با افعال مدال را در زمان گذشته نشان دهیم باید از شکل جایگزین افعال مدال استفاده کنیم. جدول زیر شکل های جایگزین برای هر یک از افعال مدال است:

فعل مدال شکل جایگزین جمله مثال
must to have to

Max must do what he is told.

(ماکس باید کاری که به او گفته شده انجام دهد.)
His father also had to do what he was told.

(پدر او هم مجبور بود چیزی که به گفته شده بود انجام دهد.)

must not not to be allowed to

Max must not touch anything dangerous.
(ماکس نباید هیچ چیز خطرناکی را لمس کند.)

His father was not allowed to touch anything dangerous.

(پدر او اجازه نداشت هیچ چیز خطرناکی را لمس کند.)

can  (توانایی) to be able to/could

Max can already change tyres.

(ماکس می تواند تایرها را عوض کند.)

His father was not able to/couldn’t change tires.

(پدر او نمی توانست تایرها را عوض کند.)

can (اجازه داشتن) to be allowed to/could

Max can help in the garage at the age of 12.

(ماکس می تواند [اجازه دارد] با 12 سال سن در گاراژ کمک کند.)

Max’s father was allowed to help at the age of 13.

(پدر او اجازه داشت در سن 13 سالگی کمک کند.)

need not not to have to Max need not worry about his future.
(ماکس نیازی ندارد در مورد آینده اش نگران باشد.)Max’s father did not have to worry about his future either.(پدر او مجبور نبود در مورد آینده اش نگران باشد.)
should/ought to to be supposed to/to be expected to/to be to

Max should work in the garage more often.

(ماکس باید بیشتر در گاراژ کار کند.)

Max’s father also was supposed to/was expected to/was to work in the garage often.

(پدر ماکس هم باید [قرار بود] اغلب در گاراژ کار کند.)

میتوانیم از شکل جایگزین در زمان حال هم استفاده کنیم. (به جز could) به مثال زیر توجه کنید:

Max can change tyres. = Max is able to change tyres.

در مورد could و is able to

علاوه بر اینکه could و was/were able to به عنوان شکل گذشته فعل can مورد استفاده قرار می گیرد، از آن برای نشان دادن توانایی های کلی مثل حس کردن، شنیدن، دیدن، بوییدن، مزه کردن و … به همراه فعل هایی مثال feel, hear, see, smell, taste, remember  و … نیز استفاده می گردد. اما دو فعل was/were able to زمانی باید استفاده شوند که در مورد توانایی خاص در زمان گذشته صحبت می کنیم (مثلا باز کردن یک قفل یا …)

امیدواریم که این مقاله نیز برای شما عزیران مفید واقع شده باشد. برای آشنایی بیشتر با فعل کمکی Would  می توانید مقاله ای را در این باره مطالعه کنید.

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *